Spiggen frodas längs den svenska östkusten och det får stora effekter på ekosystemet. Ny forskning visar att de små fiskarnas framfart hejdas om det finns gott om rovfisk i närområdet som kan hjälpa det lokala fiskbeståndet att stå emot trycket.

Spiggen förökar sig snabbt i Östersjön. Den har slagit ut många lokala bestånd av abborre och gädda eftersom den äter deras ägg och larver. Utvecklingen där spiggen sprider sig från vik till vik har kallats ”spiggvågen”, och artens framfart påverkar både vattenkvaliteten och växtligheten i de berörda områdena.

Något som enligt ny forskning har betydelse för spiggens möjligheter att etablera sig i en ny vik är närheten mellan olika rovfiskpopulationer. Detta visar en studie av forskare från Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Groningens universitet i Nederländerna.

– Om det finns lekområden som ligger tillräckligt nära varandra betyder det att rovfisken har “‘grannar”’ som kan rycka in och förstärka ett försvagat bestånd. Små, isolerade vikar utan rovfisk på nära håll får det i stället svårare att hålla emot när spiggen slår till, säger forskaren Agnes Olin, i en nyhetsartikel från SLU.

Den nya studien visar också att Östersjöns sälar och skarvar bidrar till ”spiggvågen” genom att de äter abborre och gädda.