Forskare uppmanar till försiktighet när nya bostadsområden byggs i stadsnära skogar. Ett aktuellt byggprojekt i norra Göteborg kan enligt en ny studie öka risken för översvämning i stadens centrum.

Skogar och grönområden kan absorbera mycket vatten och skyddar därför mot översvämningar vid kraftiga regn. Forskare från Högskolan i Gävle och Chalmers tekniska högskola har i en ny studie undersökt effekter av skyfall och ökade vattenflöden i Göteborgsområdet.

I fokus står området Kärra-Skogome som i dagsläget mest består av skog men där det finns planer på att bygga ett nytt bostadsområde. Med hjälp av en beräkningsmodell från Stanford University har forskarna sett att vattengenomströmningen i området är stor. Om skogen ersätts av byggnader riskerar regnvatten som i dag samlas upp i området i stället att rinna vidare ner till centrala Göteborg, varnar forskarna.

– Göteborgs topografi gör staden extra sårbar för skyfall, eftersom de centrala delarna är lågt belägna. Avverkar man i ett område som är högt beläget och med stor vattengenomströmning uppströms om centrum kan effekterna därför bli väldigt stora i centrala Göteborg, vilket också studien visar, säger Åsa Gren, lektor i miljövetenskap, i ett pressmeddelande.   

Forskarna hoppas nu att fler kommuner ska använda de beräkningsmodeller som finns tillgängliga vid planeringen av nya stadsdelar. Med hjälp av modellerna, menar de, kan stadsplanerare tydligt se var det passar att bygga, och var man hellre bör anlägga ett grönområde eller en skog.

– Vi kan visa att beräkningsmodellen är en effektiv metod för att klimatsäkra städer, säger Åsa Gren.