Nu möts världens ledare i New York för en halvtidsavstämning av Agenda 2030.
− De måste visa att de kommer leverera på målen, säger Nina Weitz, forskare vid Stockholm Environment Insitute.

Den 18−19 september samlas världens ledare i FN-skrapan för vad som beskrivs som ett omtag i arbetet med de globala hållbarhetsmålen.

Agenda 2030 listar 17 mål och 169 delmål för en hållbar värld. Planen lanserades år 2015 och tanken är att målen ska vara uppfyllda år 2030, fast det verkar alltmer osannolikt, som Extrakt tidigare rapporterat om.  

Den utvärdering som presenterades förra veckan visar att utvecklingen bara går åt rätt håll inom några få delmål.

− Det går långsamt med måluppfyllelsen, och i vissa fall bakåt, säger Nina Weitz, som forskar om miljöpolitik och har följt arbetet med Agenda 2030 i många år.

Under toppmötet ska länderna anta en politisk deklaration, men Nina Weitz ser att man inför mötet har haft svårt att enas kring ett kraftfullt budskap.

− Det återstår att se om det presenteras några konkreta initiativ, säger hon.

Enligt Nina Weitz syns de största framgångarna inom utvecklingen av miljövänlig teknik.

− Teknikutvecklingen har gått snabbt vilket är positivt men det är bara en del i att målen ska kunna nås.

Forskarinitiativ pekar på lösningar

Inför det pågående toppmötet har forskare vid Stockholm Environment Institute tagit fram kampanjen “Time to Lead - Science to accelerate the Global Goals” som sammanfattar vetenskapliga slutsatser om hur Agenda 2030-målen kan nås.

Nina Weitz

Kampanjen har genomförts i samarbete med Linköpings universitet och International Science Council. Den riktar sig till de internationella beslutsfattarna vid FN-mötet och kampanjen har synts i sociala medier sedan början av september.

Målet med initiativet, förklarar Nina Weitz, har varit att minska klyftan mellan forskarsamhället och beslutsfattarna.

− Det kommer mycket forskning kring Agenda 2030, och många beslutsfattare tycker att det är svårt att navigera bland vetenskapliga rekommendationer. Vi vill komma med ett lättillgängligt, vetenskapligt baserat underlag. Vi vill helt enkelt göra det enklare för beslutsfattare att ta beslut som har stöd i forskningen och bidra till en vetenskapligt grundad accelerering av att de globala målen.

Många beslutsfattare tycker att det är svårt att navigera bland vetenskapliga rekommendationer.

Hon beskriver det som att arbetet med Agenda 2030 är i ett viktigt läge, där det pågående toppmötet skulle kunna markera en vändpunkt.

− Den innebär ett tillfälle för beslutsfattarna att synliggöra målen och visa att de fortfarande tror på dem. Det och konkreta initiativ tror jag är nödvändigt för att det ska finnas ett fortsatt förtroende för agendan och för länders förmåga att samarbeta kring den, säger hon.

Vill se bättre utvärderingar av enskilda länder

Målen i Agenda 2030 handlar både om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

− Många höginkomstländer, som Sverige, ligger bra till inom de sociala och ekonomiska målen men sämre inom miljömålen. Vi har fått vårt välstånd på bekostnad av miljön och den aspekten är viktig att inte tappa bort, säger Nina Weitz.

För att öka chanserna att nå de globala målen tror hon bland annat att man inom FN behöver överväga hur man kan få till bättre utvärderingar av hur enskilda länder lever upp till målen, och analyser av vad som krävs för att nå hela vägen fram.

 Många höginkomstländer, som Sverige, ligger bra till inom de sociala och ekonomiska målen men sämre inom miljömålen.

− Det är frivilligt att arbeta med Agenda 2030 och det är upp till varje enskilt land om man vill genomföra granskningar av hur arbetet går. Vi skulle antagligen se mer resultat om det fanns ett mer meningsfullt ansvarsutkrävande som motiverar länder att agera, säger hon.

Stockholm Environment Institute kommer fortsätta med initiativet ”Time to lead” även efter den pågående konferensen.

− Det har beskrivits som att det behövs mer vetenskap i FN-systemet. Det efterfrågades till exempel av Csaba Korosi, som just lämnade ordförandeposten för generalförsamlingen. Vi ser det här initiativet som ett sätt att bidra till det.


Charlie Olofssontext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Jag tror att det är sannolikare att mål nås om de är nationella än om de är globala eller sätts av stora sammanslutningar av länder som EU. Finns det belägg för detta? Men det är ju ändå bra med debatter på olika nivåer om önskvärd contra realiserad utveckling. Ett problem är att formuleringen av mål bör kunna uppdateras. Någon slags rullande system.