Det råder en riktig elbilsboom i Sverige. Nästan var tredje ny personbil som såldes förra året var laddningsbar, men den utvecklingen riskerar att stanna av.

Förra året var 32,2 procent av de nyregistrerade bilarna laddbara, enligt myndigheten Trafikanalys. Det kan jämföras med 11,3 procent år 2019. För att elbilsförsäljningen ska fortsätta öka i den här snabba takten måste laddinfrastrukturen byggas ut, och särskilt viktiga är parkeringarna där vi bor. Det menar Mats-Ola Larsson som forskar om elbilar och laddinfrastruktur på IVL, Svenska miljöinstitutet.

Han pekar på kommuner, fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som särskilt viktiga aktörer. Vilka beslut de fattar nu och den närmsta tiden har stor betydelse för hur många nya elbilar som kommer ut på vägarna, menar han.

− Om de avvaktar med att erbjuda parkering med laddningsmöjligheter bromsar de möjligheterna att byta till elbil.

Bäst att ladda över natten

Om man vill ha elbil men saknar parkering med laddningsmöjlighet går det att snabbladda på särskilda stationer, men för de flesta är det ingen attraktiv lösning enligt Mats-Ola Larsson.

Mats-Ola Larsson, forskare på IVL, Svenska Miljöinstitutet.

− Det mest effektiva är att ladda bilen där den är parkerad över natten, säger han, och det bekräftas av statistiken.

Närmare 90 procent av laddningen av elfordon sker vid hemmet eller på jobbet när bilen står parkerad. Mot bakgrund av det gav regeringen i januari i år Energimyndigheten i uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra tillgången till laddning vid hemmen.

Mats-Ola Larsson tror att parkeringsförvaltarna behöver få bättre kunskap om vilka laddningslösningar som passar deras parkeringar, och vilka fördelar det medför att ha laddning.

− Den här frågan är ny för dem, och de behöver utbildning och stöd för att kunna fatta beslut, säger han.

Kostnaden en utmaning

Både kommersiella fastighetsägare och bostadsrättsföreningar upplever det som snårigt att ordna laddning, menar Mats-Ola Larsson. I bostadsrättsföreningarna blir det extra utmanande eftersom frågan hanteras av ideella styrelser. Om det blir för invecklat är det lätt att frågan bordläggs, tror han.

Han nämner kostnaden för installationen som ytterligare en utmaning för föreningarna. Det finns möjlighet till subventioner, men att erbjuda laddning innebär ändå en kostnad, vilket medlemmarna kan ha olika syn på.

− I dagsläget kan det vara lite personberoende om föreningen bestämmer sig för att satsa eller inte, men med bra rådgivning och rätt initiativ från ansvariga behöver det inte vara svårt att etablera laddning. Fastighetsägare behöver ta hjälp av utomstående eller skaffa sig rätt kunskap för att hitta tekniska lösningar och betalningsmodeller som kan skalas upp, säger Mats-Ola Larsson.

Elbilar löser inte allt

Sveriges klimatmål för transportsektorn innebär att utsläppen från inrikes transporter (utom flyg) ska minska med 70 procent till år 2030. Elektrifieringen av transporter lyfts fram som en nyckel för att nå dit, men att bara byta fossilbilarna mot elbilar räcker inte, menar Frances Sprei, som forskar om elbilar och hållbart resande vid Chalmers tekniska högskola.

Frances Sprei, forskare vid Chalmers. Foto: Anna-Lena Lundqvist

− Det är fel att tänka att så länge man kör elbil är det inget problem. Även elbilar har negativa effekter. De tar plats i stadsmiljön och miljöpåverkan är stor i samband med tillverkningen, säger hon.

Att minska antalet fossildrivna bilar är viktigt för att Sverige ska nå klimatmålen, men övergången till elbil är bara en del av lösningen, menar Frances Sprei.

− Målet bör vara att vi också ska ha färre bilar, säger hon.

Hon forskar inte bara om elbilsanvändning utan också om bilpooler och samåkning. Precis som för elbilsförsäljningen syns här en tydligt uppåtgående trend. År 2011 hade bilpoolerna i Sverige 16 000 medlemmar. År 2019 hade det ökat till 123 000, enligt en statlig utredning som kom förra året.

Bilpoolerna kan utvecklas

Ökningen beror enligt Frances Sprei på att flera nya typer av bilpooler har etablerats. Numera finns det bra upplägg både för den som kör korta sträckor i stan och för den som gör dagsutflykter. Ska du åka bort över flera dagar blir det däremot snabbt dyrt att använda bilpool, konstaterar hon. Att köra till sommarstugan och låta bilen stå där oanvänd tills man ska göra hem igen kostar så mycket att det är mer attraktivt att köpa egen bil.

− Här finns mer utrymme att utveckla bilpoolstjänsterna så att de passar fler användare, men bilpoolerna kommer aldrig helt kunna ersätta privatägda bilar, säger hon.

När det gäller laddinfrastrukturen för elbilar tror hon att många parkeringsförvaltare upplever att det inte finns tillräckligt stor efterfrågan för att de ska göra de investeringar som behövs.

− Jag tror man avvaktar tills marknaden har utvecklats ytterligare, men riskerar då att vara en bromskloss.

Att försäljningen av elbilar nu på allvar har tagit fart i Sverige bör leda till att fler parkeringsförvaltare blir intresserade av att erbjuda laddning, tror Mats-Ola Larsson.

− De närmsta åren kommer väldigt många fler bilägare att efterfråga sådan parkering, säger han.


Charlie Olofssontext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Även utbyggnad och underhåll av elnätet och produktion av el genererar klimatgaser och det tar tid att bygga ut laddsystemen. Eftersom ökningen av elbilar nu tagit fart och det viktigaste är att minska bilismen, kan det vara skäl att dra ned på subventioner för elbilar samtidigt som förbränningsbilkörning görs dyrare.