Hänsyn om miljön är det främsta skälet till att konsumenter väljer att köpa second hand, enligt en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det är positivt att miljö rankas så högt bland dem som handlar begagnat. Många svarade även att de vill handla mer begagnat, men faktorer som pris, utbud och tillgänglighet hindrar dem från att göra det, säger Annelise de Jong, konsumtionsforskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Andra orsaker att välja andrahandsmarknaden är enligt studien möjligheten att hitta trendiga designkläder och unika produkter, men begagnade inköp ersätter inte alltid köp av nya produkter.

– En majoritet av dem som deltog i studien svarade att de begagnade produkterna hade ersatt ett nyköp, vilket är positivt. Men det finns även en risk att personer ökar sin totala konsumtion av saker, i tron om att det är miljövänligt. Vi behöver minska vår totala konsumtion, och att välja en begagnad sak framför en ny är ett bra val i rätt riktning, säger Maja Dahlbom, som är expert inom textil och återbruk på IVL.