Johan Rockström, Sverker Sörlin och ett antal andra forskare och debattörer föreslår på DN debatt ett ”utsläppsmoratorium”. De menar att inga beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser.

Debattörera tycker att de viktigaste och långsiktiga hållbarhetsfrågorna hanteras kortsiktigt i det politiska spelet och säger bland annat att: ”Talet om en fossilfri fordonsflotta 2030 samtidigt som man planerar en supermotorväg i Stockholm visar på klimatpolitikens glapp mellan egna mål och andra sektorsintressen.” De föreslår därför att inga beslut som tas av regering, riksdag, landsting eller kommun ska leda till att utsläppen av växthusgaser ökar och tycker bland annat att man bör sätta upp bindande mål som exempelvis 100 procent förnybar energi före 2050.

Läs mer här (www.dn.se)