Halterna av mikroplast i Vättern och Mälaren är höga, enligt ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Halterna är lika höga eller till och med något högre på vissa ställen än i Östersjön och Västerhavet.

– Vättern är en sjö med väldigt god vattenkvalitet och det är en av landets största dricksvattentäkter, cirka 250 000 människor får sitt dricksvatten härifrån. Självklart är detta uppgifter som både oroar och förvånar, säger Jakob Bergengren, utredare på enheten för miljöövervakning på, HaV, i ett pressmeddelande. Men fortfarande är det oklart varför halterna av mikroplast är så höga. Enligt Jakob Bergengren skulle det kunna bero på att omsättningen av vattnet i Vättern är långsammare än i havet, och att det därför tar längre tid för plastpartiklarna att sköljas bort. Vattenproverna är utförda av bland annat forskare från Örebro universitet. Resultatet ska nu analyseras vidare för att få fram plastens typ och ursprung. Mikroplaster kallas små plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter i diameter. Partiklarna kan komma från till exempel slitage på bildäck, konstgräsplaner, tvätt av fleeceplagg, skönhetsprodukter och båtskrov. De kan också komma från större plastskräp som brutits ner till mikropartiklar.

Läs mer här (www.havochvatten.se)