En rad forskare föreslår i en ny studie att EU bör införa en gemensam skatt på flygbiljetter, både för att öka EU:s intäkter och för att minska koldioxidutsläppen.

Förslaget kommer från EU-projektet FairTax, som omfattar forskare från olika vetenskapliga fält i nio länder. Projektet koordineras av Umeå universitet.
Åsa Gunnarsson, professor vid Umeå universitet. Foto: Anders Jonsson

Åsa Gunnarsson, professor vid Umeå universitet. Foto: Anders Jonsson

– Hållbarhet kan uppnås om skattepolitiken kan balansera tillväxt inom en fri marknad med målen om social trygghet, jämställdhet och god miljö, säger Åsa Gunnarsson, koordinator för FairTax och professor i rättsvetenskap vid Juridiskt forum, Umeå universitet. I studien uppskattar forskarna hur stora intäkterna skulle bli för varje EU-land om man införde en kolbaserad skatt på flygbiljetter. Förslaget innebär att varje passagerare som flyger från en flygplats inom EU, och varje passagerare som ankommer till en flygplats inom EU från ett icke-EU land, skulle få betala denna nya kolbaserade skatt. Skatten är tänkt att beräknas individuellt för varje flygsträcka. – En kolbaserad skatt på flygbiljetter kan användas som ett gott exempel för att demonstrera både de positiva möjligheter och de utmaningar som ligger i att införa internationella skatter. Speciellt när det gäller skatternas potential till att bidra till en mer hållbar ekonomisk utveckling, säger nationalekonomen Alexander Krenek Alexander Krenek från FairTax österrikiska partner the Austrian Institute of Economic Research. Hela rapporten finns att läsa här: “Sustainability-oriented EU Taxes: The Example of a European Carbon-based Flight Ticket Tax”.

Läs mer här (www.umu.se)