Blåstången, en nyckelart i kustnära ekosystem, kan få det tuffare i framtidens klimat. En lägre salthalt, varmare och surare vatten gör blåstången mer skör vilket gör den mer utsatt för snäckor och andra betande arter som gillar blåstångens blad. Det visar ny avhandling från Göteborgs universitet.

– Mina viktigaste resultat är att algerna blir skörare när de får växa under framtida klimatförhållanden, och att deras kemiska försvar mot betare försämras. Sammantaget kan det leda till att tångskogarna blir försvagade och lättare slits sönder när det stormar. Det får konsekvenser för många organismer som är beroende av tången, säger Alexandra Kinnby, forskaren bakom avhandlingen, i ett pressmeddelande.

Men klimateffekternas påverkan har också betydelse för fortplantningen. Förhöjda vattentemperaturer kan nämligen försämra blåstångens reproduktionsförmåga, vilket är särskilt allvarligt på platser som Östersjön, där tången redan är utsatt.

– Klimatförändringar kommer så klart att påverka även andra arter och organismer, men om nyckelarter som blåstång påverkas mycket kan det få storskaliga konsekvenser för hela ekosystemen, säger Alexandra Kinnby.