Ekologisk kompensation lyfts ofta fram som ett sätt att hindra förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Men forskare menar att det inte finns något vetenskapligt stöd för att det fungerar.

– ­Tanken är att den som orsakar förluster av biologisk mångfald eller ekosystemtjänster genom olika typer av exploatering ska kompensera för denna förlust, genom att förbättra för biologisk mångfald på en annan plats. I teorin är det bra men då gäller det att man vet att kompensationsåtgärderna fungerar, säger Erik Öckinger, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, i ett pressmeddelande.

Forskarna granskade 40 studier som utvärderat effekter av ekologisk kompensation. Enligt Erik Öckinger hittade de ingen studie där man mätt vilken biologisk mångfald eller vilka ekosystemtjänster som förlorats genom exploateringen.

– Då är det omöjligt att veta om kompensationsåtgärderna är tillräckliga eller inte, säger han.

Forskarna föreslår att det vid ekologisk kompensation därför även måste finnas krav på långsiktig uppföljning.