Vissa grupper av befolkningen i argentinska Anderna har ökat sin motståndskraft mot arsenik, och anpassat sig genetiskt till en förorenad miljö. Det visar ny studie från Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Enligt studien har de personer som lever i området idag en högre frekvens av en gen-variant som ger effektiv hantering av arsenik i kroppen. Det visar på att människor har kunnat anpassa sig till miljöer som kan vara skadliga. – Studien visar att det inte bara finns extra känsliga individer utan även individer som är extra toleranta för ett miljögift. Detta är antagligen inte unikt för arsenik utan kan gälla för andra gifter i mat och miljö som människan utsatts för under lång tid. Resultaten visar även på behovet att vara observant och inte basera hälsoriskbedömningar för olika kemikalier på data från särskilt toleranta personer, säger Karin Broberg, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande. Arsenik är ett grundämne som på många ställen i världen förekommer naturligt i varierande halter i berggrunden och är ett av de mest potenta cancerframkallande ämnena i vår miljö.

Läs mer här (ki.se)