Miljövänlig produktion av mat är en stor utmaning när världens befolkning växer. Vattenbruk kan vara ett sätt att lösa problemet. Göteborgs universitet satsar nu 300 miljoner kronor på ett nationellt centrum för marin vattenbruksforskning.

Mer än hälften av jordens yta är täckt med vatten, men här sker bara några procent av matproduktionen. Havet anses som en outnyttjad resurs med stor potential för matproduktion. Men det kommersiella fisket är redan hårt utnyttjat, och det behövs därför andra sätt att ta vara på havets resurser. Ett hållbart vattenbruk kan vara ett sätt att möta efterfrågan på fisk och skaldjur. I Sverige sker idag nästan enbart odling av blåmusslor, men forskarna ser en stor potential, fiskodlingsanläggningar och odling av alger är exempel på några alternativ. Forskningscentret, Swedish mariculture research center, SWEMARC, ska bland annat lägga stort fokus på att ta fram nya odlingstekniker. Forskningen kommer därför ske tvärvetenskapligt och tillsammans med olika företag. Nya odlingstekniker är särskilt viktigt för att minska näringsutsläpp, som är en konsekvens av all köttproduktion.

Läs mer här (science.gu.se)