För att producera en t-tröja krävs 1400 liter vatten, vilket motsvarar tio fulla badkar. Det visar nya studier från Nordiska ministerrådet.

Varje år köper en svensk i genomsnitt kläder som krävt mer vatten än vad som motsvarar vattenanvändningen i ett svenskt hushåll med tre personer. Textilproduktionen ger även upphov till stora koldioxidutsläpp. En genomsnittlig skandinavs textilkonsumtion under 20 år ger upphov till lika mycket utsläpp som att köra en bil ett varv runt jorden. Ett nordiskt samarbete pågår nu för att få en mer hållbar konsumtion av textil.

Läs mer här (www.naturvardsverket.se)