En ny rapport från Naturvårdsverket visar att många av oss bär på rester av bekämpningsmedel. Tydligast var det hos storkonsumenter av kaffe, vin, citrusfrukter, grönsaker och vissa spannmålsprodukter.

Totalt har 500 personer från olika delar i landet och med olika matvanor undersökts. Rester av bekämpningsmedel hittades hos de flesta deltagarna i studien. – Vad och mängden vi äter påverkar naturligtvis halterna av de speciella bekämpningsmedel som återfinns. De som ätit mycket grönsaker, frukt och bär, spannmålsprodukter eller druckit mycket kaffe eller vin dagen före hade högre halter av bekämpningsmedel i sin urin, säger Britta Hedlund, projektledare på enheten för farliga ämnen och avfall på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Läs mer här (www.naturvardsverket.se)