Med hjälp av genteknik kan man stoppa invasiva arter från att spridas med fartygens barlastvatten. Bakom den nya metoden står forskare från Göteborgs universitet.

Invasiva arter kan påverka den biologiska mångfalden negativt och även åstadkomma ekonomiska skador. Nästa år införs nya regler som ska hindra att invasiva, skadliga arter sprids med fartygens barlastvatten. Men det kan vara svårt att upptäcka vilka djur och växter som finns i en hamn eller havsområde. Men med genteknik går det nu att spåra arterna genom vattenprover. Metoden gör det möjligt att upptäcka invasiva arter i de områden där fartyg tar upp barlastvatten. – Alla djur släpper ifrån sig lite DNA-molekyler när vi simmar. Vi gör det hela tiden. Nyser jag så skvätter jag DNA i hela rummet här och det gör alla organismer, säger Per Sundberg, professor i zoologi vid Göteborgs universitet och en av de forskare som arbetat fram den nya metoden, till Vetenskapsradion. Med den här tekniken går det även att hitta mikroskopiskt små larver eller ägg, som annars skulle var svåra att upptäcka. Enligt Per Sundberg är metoden mycket värdefullt för att kunna stoppa spridningen av de invasiva arterna.

Läs mer här (sverigesradio.se)