Sedan 1830 har temperaturen på jorden mestadels stigit uppåt. Klimatuppvärmningen på jorden började alltså långt tidigare än vad man hittills har trott.

Enligt den nya studien, publicerad av forskare i Australien och USA, går det att se en uppvärmning i Arktis och i de tropiska oceanerna mellan 1827 och 1834. Vid den tiden hade industrialismen knappt påbörjats och det var i princip bara Storbritannien som industrialiserats, där kol användes som huvudsaklig energikälla. Men i studien utesluter forskare att den temperaturökningen under perioden enbart handlar om naturliga variationer. Cirka 20 år senare steg temperaturerna märkbart över hela norra halvklotet i Europa, Asien och Nordamerika. Men det var inte förrän 100 år senare som klimatförändringarna började uppmärksammas av vetenskapen. Enligt den nya studien kan det alltså räcka med väldigt små mängder växthusgaser för att klimatet ska påverkas.

Läs mer här (www.svt.se)