Bara en tredjedel av svenskarna vet hur viktiga pollinatörerna är för odlingen av livsmedelsgrödor i världen. Många vet att bin och humlor pollinerar, men få vet att även skalbaggar har en viktig roll.

Närmare 75 procent av alla livsmedelsgrödor i världen är helt eller delvis beroende av pollinatörer, men det vet bara 33 procent av den svenska allmänheten. Åtta av tio vet att bin och humlor pollinerar men att skalbaggar också hjälper till vet bara 7 procent. Det visar en enkätundersökning som Konsumentföreningen Stockholm har genomfört med hjälp av Novus.

– Vår livsmedelsförsörjning och den biologiska mångfalden är beroende av att många olika sorters bin och andra insekter är friska och förökar sig. Det är en viktig kunskap och vi kan själva hjälpa till att stötta pollinatörerna, exempelvis genom att odla rätt sorters växter i våra trädgårdar, säger Louise Ungerth, chef Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm.

Jämfört med många andra regioner i världen har Sverige fortfarande ett någorlunda varierat odlingslandskap, vilket är bra för pollinatörerna. Men 100 av 300 arter av vilda bin och humlor är ändå hotade i Sverige.

På andra håll är läget mer allvarligt, exempelvis i USA och många utvecklingsländer med enorma monokulturer. Konsumentföreningen Stockholm menar att livsmedelsbranschen har stora möjligheter att stötta pollinatörer också i andra länder genom att ställa krav på sina leverantörer.

– Livsmedelsbranschen importerar 75 procent av bär, frukt och grönsaker. Det ger branschen stora möjligheter att förbättra läget för de viktiga pollinatörerna i andra länder. Vi tycker att branschen ska kräva av sina leverantörer att produktionen sker på ett sätt som tar hänsyn till biologisk mångfald som gynnar pollinatörerna, säger Louise Ungerth.