Användningen av högfluorerade ämnen, PFAS, som kan förorena miljön bör upphöra på sikt. Det framhåller Kemikalieinspektionen i en delrapport som har överlämnats till regeringen.

– Högfluorerade ämnen, PFAS, är extremt svårnedbrytbara i miljön och det finns risk för att grundvatten och dricksvatten förorenas under lång tid framöver. Därför är det viktigt att minimera användningen av ämnena, säger Jenny Ivarsson, utredare på Kemikalieinspektionen. Högfluorerade ämnen kan finnas i exempelvis impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Ämnena är extremt svårnedbrytbara och många av dem är även rörliga i miljön och vattenlösliga. Dessutom ansamlas flera PFAS i levande organismer och är dokumenterat giftiga. Av rapporten framgår bland annat att Kemikalieinspektionen kommer att utreda förutsättningarna för att införa skärpta krav på att rapportera högfluorerade ämnen till myndighetens produktregister. Ett förslag om eventuellt utökade rapporteringskrav kommer att lämnas till regeringen före årsskiftet. – Det finns uppskattningsvis över 3 000 högfluorerade ämnen på världsmarknaden. Ett utökat rapporteringskrav skulle ge oss mer information om i vilken omfattning PFAS tillverkas i och importeras till Sverige, säger Jenny Ivarsson. Kemikalieinspektionen kommer också att arbeta med branschdialog för att företag på frivillig väg ska byta ut högfluorerade ämnen mot andra alternativ som inte har samma miljöskadliga egenskaper. Myndigheten arbetar även för att få till stånd en handlingsplan för högfluorerade ämnen inom EU. Länk till rapporten: Strategi för att minska användningen av högfluorerade ämnen, PFAS