Över 5 000 personer dör varje år i förtid på grund av luftföroreningar i Sverige. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet.

Sammanlagt beräknas hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av luftföroreningar kosta samhället 42 miljarder kronor årligen.

Beräkningarna har gjorts för bland annat kvävedioxid, där de höga halterna till stor del orsakas av den lokala trafikens utsläpp, där en ökad andel dieselfordon är ett stort problem.

Små partiklar bestående av sot och kolväten tror man har störst påverkan på människors hälsa. Partiklarna följer med inandningsluften och kan ta sig genom lungväggarna, och på så sätt nå känsliga organ och via blodet.

Läs mer i hela rapporten: ”Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts in Sweden 2010”.