Under rätta förhållanden kan musselodling förbättra vattenkvaliteten i övergödda områden i havet. Nya studier från Göteborgs universitet visar nu var musselodlingar kan fungerar bäst.

Studierna visar att musslornas tillväxthastighet varierar både mellan undersökningstillfällen och undersökta platser. Snabbast tillväxt har de dock i inre kustområden inne i fjordar och andra skyddade miljöer. – Det är också dessa områden som är i störst behov av miljöförbättrande åtgärder, vilket är positivt ur aspekten att utnyttja musselodling som en restaureringsåtgärd, säger marinbiologen Per Bergström i ett pressmeddelande. Läs hela avhandlingen "Blue Oceans with Blue Mussels - Management and planning of mussel farming in coastal ecosystems" här.

Läs mer här (science.gu.se)