När höstmörkret sänker sig ökar vedeldningen i många hushåll. Vad många inte tänker på är att braskaminer, pannor och öppna spisar är stora källor till utsläpp av hälsoskadliga luftföroreningar.

Hallå där Camilla Andersson, luftmiljöforskare på SMHI, som forskar i ett projekt om luftföroreningars effekter på hälsa!

Camilla Andersson, SMHI.
Camilla Andersson, luftmiljöforskare på SMHI.

Varför kan vedeldning vara ett problem?
– Om vi fokuserar på partiklar och sot, som har stor påverkan på hälsan, så bidrar småskalig vedeldning med ungefär lika mycket utsläpp som all vägtrafik. Vedeldning sker även där vi bor, vilket bidrar till att många människor utsätts mer för just denna utsläppskälla.

Vad är det för luftföroreningar som bildas vid vedeldning?
– I samband med vedeldning bildas bland annat koldioxid, olika kväveoxider och små partiklar. Kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och marknära ozon, medan de små partiklarna påverkar vår hälsa.

På vilket sätt påverkar de små partiklarna vår hälsa?
– Små partiklar utgör generellt en stor hälsorisk då de går att andas in ända ner i lungans alveoler, där gasutbytet till kroppen sker. Dessa föroreningar kan till exempel öka risken för hjärtinfarkt, och i allra värsta fall kan leda till en för tidig död. Vissa partiklar kan bidra till att man bli lungsjuk, och öka risken för astma.

– Det finns även studier som visar att gravida kan påverkas av luftföroreningar och föda för tidigt. Dessa barn kan sedan utveckla sjukdomar senare i livet.

Vad kan man själv göra för att minska luftföroreningarna vid vedeldning?
– Det viktiga är hur man eldar. Till exempel ska man elda snabbt och varmt, och inte pyrelda och låta det brinna ut långsamt. Det är också bra om veden inte är alltför färsk, om man använder fuktig ved bildas mer sot. En nyare panna är också mer effektiv en gammal, eftersom den gör förbränningen mer fullständig, det minimerar bildandet av sot och organiska föreningar.

Hur gör jag för att elda rätt? Läs naturvårdsverkets riktlinjer.


Cathrine Beijer

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Jan Kronberg skriver:

  Bra att Extrakt uppmärksammar vedeldning som källa till utsläpp av partiklar. Vedeldning är idag enligt Naturvårdsverket den största källan till utsläpp av små partiklar PM2,5. Det tycks som att dessa små partiklar från småskalig vedeldning finns överallt.

  Den småskaliga vedeldningen är inte bara den största utsläppskällan av små partiklar den förväntas öka med ca 25 % i framtiden enligt denna studie.
  http://docplayer.se/20527707-Emissioner-till-luft-effektiva-atgarder-samt-framtida-trender.html

  Energimyndigheten har gjort ett test på gamla och nya kaminer och funnit att den moderna förbränningstekniken ger kraftigt minskade utsläpp. Vad man sorgligt glömmer att berätta att en Svanenmärkt kamin ytterligare ger hälften av utsläpp av partiklar än den genomsnittliga moderna kaminen. Så i Sverige är inte bästa tillgängliga teknik (BAT) det som gäller när man talar om småskalig vedeldning.
  http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/braskaminer/

  Idag är det bara på den nordiska marknaden danska tillverkare av braskaminer som Svanenmärker sina produkter. De har mängder av Svanenmärkta kaminer.

  Här är en artikeln om en gammal studie som visar att det nog är vedeldaren själv som riskeras drabbas värst om man använder gammal utrustning eller eldar på felaktiga sätt. Man riskerar få en inomhusluft vars kvalité motsvarar den på Hornsgatan i Stockholm.
  http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/s%C3%A5-h%C3%A4lsofarlig-%C3%A4r-vedbrasan-1.1063717
  Artikeln är bra men belyser endast delvis hur man eldar på bra sätt. Att använda torr ved är centralt annars når man inte den höga förbränningstemperaturen som är nödvändig för att få låga utsläpp en modern kamin. Såsom jag uppfattar det så är hur man tänder viktigt samt att man inte stressedlar genom att ständigt lägga på mera ved utan vänta tills det finns en bädd av glödande kol.

  Här är två Kanadensiska filmer som på olika sätt visar hur man kan elda ved med avsikt för att minska sina utsläpp både inomhus och utomhus.
  https://www.youtube.com/watch?v=KIoNUsCPgeg
  https://www.youtube.com/watch?v=A8DvGFgwF3Q

  På intet sätt vill jag förbjuda eldning med ved vilket jag ju själv gör i mindre omfattning. Men anser att frågan om utsläpp från vedeldning inte tagits på riktigt stort allvar i Sverige. Detta skiljer Sverige från våra nordiska grannländer som Danmark men också Norge.

  Så det vore bra med ännu mera artiklar som belyser frågan om hur vi kan minska utsläpp även från småskalig vedeldning.