Ekologiska ägg innehåller högre halter av miljögiftet dioxin än konventionella ägg. Det visar nya kontroller utförda av Livsmedelsverket. Varför det ser ut så är inte helt säkert, men fodret skulle kunna vara en orsak.

Varför det finns mer dioxiner i de ekologiska äggen kan enligt Livsmedelsverket bero på olika orsaker. Till exempel kan ämnen i fodret, stallmiljön eller utemiljön bidra till att dioxin finns i äggen. – Det är viktigt att branschen nu undersöker vad de högre halterna i ekologiska ägg beror på och vidtar åtgärder säger Helena Storbjörk Windahl, chef för avdelningen för styrning och uppföljning på Livsmedelsverket. Livsmedelsverket uppmanar nu branschen att undersöka varför miljögiftet finns i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Branschorganisationen Svenska Ägg uppger nu i ett pressmeddelande att man vill minska andelen fiskmjöl i hönornas foder. För att hönor ska värpa många ägg krävs ett proteinrikt foder. Hönsens foder kompletteras därför med protein. Särskilt viktig är aminosyran metionin. Vid konventionell äggproduktion tillsätter man syntetisk metionin. Det är dock inte tillåtet vid den ekologiska äggproduktionen. Istället matar man hönsen med fiskmjöl. ”För tillfället finns ingen fungerande ersättning till fiskmjölet i ekologiska foderblandningar. Därför kan vi i dagsläget inte utesluta fiskmjölet helt”, säger Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare i Svenska Ägg, i pressmeddelandet. Svenska Ägg har även inlett en utredning för att hitta andra möjliga orsaker till ökningen. Men enligt Jordbruksverket har gränsvärdena i fodret inte överskridits. - Det pågår en utredning men hittills finns det inga indikationer på att gränsvärden eller åtgärdsgränser för dioxin i foder har överskridits, säger Kjell Wejdemar, enheten för CITES, foder och djurprodukter på Jordbruksverket." Dioxiner kan vara farligt på lång sikt. Vid djurförsök har man till exempel kunnat se att miljögiftet påverkar utvecklingen av hjärnan och nervsystemet. Misstankar finns också att dioxiner kan påverka immunförsvaret, hormonsystemet och fortplantningen. Enligt Livsmedelsverket överskrider dock halterna i de ekologiska äggen inte gränsvärdena.

Läs mer här (www.livsmedelsverket.se)