Med sin nya bok vill de skapa en brygga mellan vetenskap och samhälle. Men även uppmana till samhällsförändringar. Extrakt har träffat två av Sveriges mest inflytelserika miljöprofiler för att prata effektiv kommunikation och vägen till ett hållbart samhälle.

De globala miljöförändringarna har ställt oss inför en rad utmaningar. I boken "Vår tid på jorden" visar miljöforskaren Johan Rockström och fotografen och filmaren Mattias Klum, med hjälp av starka bilder och vetenskaplig text, konsekvenserna av människans påverkan på ekosystem och klimat och ger förslag på hur vi kan ställa om.

Johan Rockström, professor vid Stockholms universitet. Foto: Mattias Klum
Johan Rockström, professor i naturresurshållning. Foto: Mattias Klum

Inte förenkla

Enligt Johan Rockström bör man inte att anpassa och förenkla budskapen om de utmaningar som vi står inför. Han tycker att man ska respektera människors kapacitet att förstå komplicerade samband.

– Vi är väldigt duktiga på att ta in komplicerade samband i andra sammanhang, ta till exempel den enskilda individens absoluta nödvändighet att förstå socialförsäkringssystemet eller skattesystem. Vi är vana vid att hantera komplexitet och handla under osäkerhet.

För att förmedla sitt budskap kombinerar författarna tung vetenskaplig fakta tillsammans med känslomässigt starka bilder som till exempel föreställer en flod som slammat igen eller ett dött korallrev, men här finns också bilder som visar ekosystems mångfald och skönhet när de förvaltas hållbart.

Mattias Klum, fotograf. Foto: Samuel Svensäter
Mattias Klum, fotograf. Foto: Samuel Svensäter

Individen kan göra skillnad

– Det är en kontrastfylld bok. Själva strategin är att både varna och chocka men samtidigt ge hopp. Det går inte att enbart göra det ena, och det är naivt att bara göra det andra, säger Johan Rockström.

– Vi vill att boken ska vara begriplig och inspirerande. En av effekterna vi hoppas på är att läsaren efter att ha läst boken sedan fortsätter sin kunskapsresa. Kanske inleder man en revision av livet och funderar över hur man egentligen lever. En del kanske tänker att individens kraft inte är särskilt stor. Men det tycker jag faktiskt. Det finns massor man kan göra, man kan byta elbolag, byta från bil till tåg och så vidare, säger Mattias Klum.

Bilder som berör

Syftet med bilderna är att läsaren också ska ta emot budskapet på ett emotionellt plan. Och även Johan Rockström, som efter många år av global miljöforskning kanske skulle kunna vara luttrad vid det här laget, reagerar mycket starkt på sin kollegas bilder.

Bilderna från Borneo som visar hur skogar skövlats för att ge plats för palmoljeplantager går rakt in i hjärtat.

– Det som är så chockerande med bilderna är skalan, att inse att över 50 procent av regnskogen är borta.  Bilderna, kopplat till de vetenskapliga beläggen att detta kan påverka nederbördmönstret i hela regionen, gör att man förstår vilken katastrofal utveckling det är.

Tony Blair

Och det är inte bara Johan Rockström som har berörts av bilderna från Borneo. Mattias Klum berättar om när han höll ett föredrag under klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 som fick Englands före detta premiärminister Tony Blair att tappa andan.

– Jag berättade så som jag gör, så som jag kan, om de reportageresor jag gjort i Borneo under 20 års tid. Efter mitt föredrag kom Tony Blair fram till mig och var alldeles tagen. Han berättade att han kände till situationen i Borneo väl, men att de här bilderna gjorde att alla siffror och diagram föll på plats, och att han nu på riktigt verkligen förstod vidden av problemet.

Hållbar ekonomi

En annan bild som Johan Rockström gärna vill nämna är den som föreställer en orangutang som med sitt finger möter fingret hos en människa. Han tycker att bilden väldigt väl visar den starka koppling som finns mellan alla arter på jorden och människan. Bilden symboliserar även den återkoppling som enligt honom måste ske mellan vår ekonomi och biosfären.

– En av våra vetenskapliga slutsatser är att vi måste vända vårt utvecklingsparadigm från dagens där vi i princip särar på vår moderna ekonomi och naturen. Vi har idag ett ekonomiskt paradigm där vi är beroende av tillväxt som subventioneras av biosfären. Vår slutsats är att vi måste vända det paradigmet, det vill säga att ekonomin måste utvecklas inom ramen för planetära gränser.

Kommunicera en komplex fråga

Enligt Johan Rockström kan det vara klokt att aldrig kommunicera problem isolerat. Istället är det bättre att koppla problem med möjligheter.

– I samma andetag som vi pratar om behovet av stora paradigmskiften måste vi också koppla det till förslag på ett antal områden där vi kan agera omedelbart.

Att lämna den fossila energiförsörjningen är enligt Johan Rockström ett av det absolut enklaste exemplen på områden där vi kan agera.

– I Sverige har vi redan den möjligheten, alla husägare kan övergå till hundra procent förnybar energi, exempelvis genom att kombinera effektiva värmesystem och vindkraft.

Förmedla verkligheten

Men hur gör man då för att människor inte ska känna sig påprackade den information om vad som borde göras? Enligt Mattias Klum får man helt enkelt ta den risken.

– Vissa vill bara inte lyssna. Men att berätta om vad som händer på jorden är för mig ett kall. Jag älskar naturen och jag vill använda min tid till att berätta och förmedla det som berör mig. Vi behöver bli påminda om berättelserna om verkligheten.