40 procent av dagens bilister i Storstockholm har så kort avstånd till arbetet att de skulle kunna ta cykeln istället. Och fler cyklister kan innebära stora vinster för samhället, enligt rapport från GIH.

Peter Schantz, professor i humanbiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan GIH, har undersökt vad som händer om alla som kan cykla till jobbet på under en halvtimme valde bort bilen och istället tog cykeln. Enligt Peter Schantz handlar det om nästan 245 000 personer. Och om hälften av dem valde cykeln före bilen skulle det enligt Peter Schantz innebära färre dödsfall på grund av välfärdssjukdomar. Det skulle kunna ge en samhällsekonomisk vinst på cirka 2,5 miljarder kronor per år. Men det är många som känner sig otrygga att cykla på Stockholms gator. – Jag vet att många av studenterna på GIH, som är ytterst motiverade att vara fysiskt aktiva, inte vågar cykla i Stockholm för de tycker att det är otryggt, säger Peter Schantz, i en intervju med Sveriges Radio. Jonas Eliasson, trafikdirektör i Stockholm, håller inte riktigt med om att det skulle vara farligt. – Förra året var det sju personer som omkom i Stockholmstrafiken. Det är det lägsta talet någonsin, trots att både trafiken och befolkningen har ökat väldigt mycket. Men han tror att antalet körda bilkilometrar per person kommer att gå ner i och med att staden växer. – Det ryms helt enkelt inte mer trafik än nu, säger han.

Läs mer här (sverigesradio.se)