Ny forskning från SLU och Umeå universitet visar att störst biologisk mångfald finns vid strandzoner där det flödar in grundvatten. Den nya kunskapen kan minska de negativa effekterna av skogsbruket.

Forskare har undersökt artrikedomen längs skogsbäckar för att identifiera områden med särskilt stor biologisk mångfald. När forskarna jämförde olika bäckpartier, med mer eller mindre grundvattenutströmning, såg de ett tydligt mönster. Där mycket vatten flödar, där hittar man också fler växtarter. Med ny teknik och kunskap tar forskarna nu fram grundvattenkartor. På de nya kartorna går det att ringa in de områden som är särskilt viktiga att skydda vid körning i terrängen och andra former av påverkan. Enligt forskarna har de nya kunskaperna stor betydelse inom skogsbruket. Grundvattenkartorna ger nya möjligheter till planering av skogsbruk och väggbyggen. Det kan på så sätt minimera negativa effekter på vatten och biologisk mångfald.

Läs mer här (www.slu.se)