Film har en central roll i att sprida förståelsen av klimatförändringarnas effekter, men även i att tackla den ångest som klimatförändringar för med sig.

De visuella medierna har en enorm potential i att förmedla förståelse för klimatförändringarnas effekter, det säger Anna Sofia Rossholm och Emma Tornborg, båda universitetslektor på institutionen för film och litteratur vid Linnéuniversitetet. Anna Sofia Rossholm berättar att begreppet eko-filmer, dokumentära filmer med fokus på miljöfrågor, har vuxit fram under det senaste decenniet. Några exempel på sådana filmer är Cowspiracy som ifrågasätter köttkonsumtionen samt Al Gores film ”En obekväm sanning”. – Det visuella får en allt viktigare roll och film kan medvetandegöra det som känns abstrakt. Generellt kan film och andra konstformer gestalta klimatförändringar men också människans existentiella kris inför detta, säger Anna Sofia Rossholm. Emma Tornborg tycker att även science fiction-filmer kan vara viktiga. – De når människor som normalt inte intresserar sig för miljöfrågor, ett konkret exempel är Day after tomorrow.