För att skydda värdefulla gräsmarker måste man också ta hänsyn till omkringliggande landskap. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Enligt forskarna bakom studien så har ängar omgivna av intensivt brukad åkermark färre växter som pollineras av bin och humlor jämfört med ängar som omges av ett mångsidigt landskap. Resultaten visar att skydd av biologisk mångfald i enstaka isolerade gräs- och hagmarker inte är effektivt på lång sikt. För att skydda dessa värdefulla gräsmarker bör man därför enligt forskarna även ta hänsyn till omgivningarna.

Läs mer här (www.lu.se)