Luftförororeningar kan påverka gravida kvinnors hälsa. Trots att föroreningarna håller sig inom tillåtna värden. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Forskaren Ebba Malmqvist visar i sin avhandling att kvinnor i områden med dålig luft löper nästan dubbelt så stor risk för graviddiabetes än kvinnor i områden med bra luft. Studien visar även ett samband på dålig luft och havandeskapsförgiftning och typ 1-diabetes hos barnen. Hur luftföroreningarna bidrar till sjukdomstillstånden går ännu inte att säga. Djurförsök har dock visat att de små partiklarna som finns i smutsig luft kan orsaka så kallad oxidativ stress, vilket kan påverka immunförsvaret och leda till inflammation i kroppen. Studien baseras på data från kvinnor som fött barn i Skåne mellan 1999 och 2005.

Läs mer här (www.lu.se)