Luftförororeningar kan påverka gravida kvinnors hälsa. Trots att föroreningarna håller sig inom tillåtna värden. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Forskaren Ebba Malmqvist visar i sin avhandling att kvinnor i områden med dålig luft löper nästan dubbelt så stor risk för graviddiabetes än kvinnor i områden med bra luft. Studien visar även ett samband på dålig luft och havandeskapsförgiftning och typ 1-diabetes hos barnen. Hur luftföroreningarna bidrar till sjukdomstillstånden går ännu inte att säga. Djurförsök har dock visat att de små partiklarna som finns i smutsig luft kan orsaka så kallad oxidativ stress, vilket kan påverka immunförsvaret och leda till inflammation i kroppen. Studien baseras på data från kvinnor som fött barn i Skåne mellan 1999 och 2005.

Läs mer här (www.lu.se)


Cathrine Beijer

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.