Tropisk regnskog störs inte bara vid stora skogsavverkningar. Även mindre störningar kan påverka skogens artrikedom, visar ny forskning.

Det är inte bara stora skogsavverkningar som hotar regnskogen. Flera mindre störningar kan också få stora konsekvenser för regnskogens artrikedom, enligt ny studie i Nature. Risken för bränder kan exempelvis öka när enskilda träd huggs ner eftersom undervegetationen då blir torrare. För att skydda regnskogarna är det därför enligt forskarna även viktigt att ta hänsyn till dessa mindre störningar.

Läs mer här (sverigesradio.se)