Effekterna av torka kan se olika ut beroende på ett samhälles sårbarhet. I ny studie har forskare vid Uppsala universitet och Fredsforskningsinstitutet i Oslo studerat kopplingen mellan svår torka och förekomsten av väpnade konflikter.

Större förståelse för hur torka kan öka risken för konflikter är enligt forskarna viktigt för att effektivt kunna hantera sociala konsekvenser av klimatförändringar. – Vi undersöker dynamiken mellan klimat och konflikter på subnationell nivå i Afrika och Asien i perioden 1989 och fram till idag. Vi täcker ett större område än någon tidigare studie av detta slag och det omfattar de regioner som har haft flest våldsamma konflikter och är särskilt sårbara för klimatförändringarna. Det är därför extra viktigt att identifiera områden med särskild hög konfliktrisk just i dessa regioner, säger Nina von Uexkull, forskare vid institutionen för freds- och konfliktforskning på Uppsala universitet, i ett pressmeddelande. Enligt studien är det sällsynt med väpnade konflikter som en direkt följd av torka, men däremot ökar sannolikheten för att en pågående konflikt ska förlängas. Genom att skydda jordbruksberoende samhällen, särskilt de som redan är påverkade av konflikter, mot klimatkatastrofer kan man minska risken för väpnat våld. – Torka och extrema väderfenomen kommer troligen att bli allt vanligare i framtiden. Det är därför otroligt viktigt att identifiera vad som gör en region sårbar så att vi kan hjälpa de mest utsatta samhällena att förbereda sig för ett förändrande klimat, säger Nina von Uexkull. Studien Civil conflict sensitivity to growing-season drought är publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Läs mer här (www.uu.se)