Var i en stad är luften som sämst att andas in? Forskare ska nu ta fram teknik som visar var luftföroreningarna är som störst.

Luftföroreningar orsakar cirka 7600 förtida dödsfall per år i Sverige. Nytt projekt ska nu ta fram en teknik som visar var luftföroreningarna är som störst. På så sätt kan cyklister och gångtrafikanter hitta andra vägar att ta sig fram i staden.  

I projektet Citizair, som är ett samarbete mellan forskare vid KTH och miljöförvaltningen i Stockholm, ska data från olika mätstationer samlas in och sedan ska visualiseras.

– Tanken är att vi ska koppla ihop stora bildskärmar ute på stan med appar i människors mobiler, detta via augmented reality-teknik för interaktion. Genom mobilen ska det gå att styra skärmarna. Informationen justeras efter användarens perspektiv, både på den stora och den lilla skärmen, säger Mario Romero, universitetslektor vid KTH i ett pressmeddelande.

Syftet med projektet är enligt forskarna att stadens invånare också ska få en plattform för diskussion som kan leda fram till ett delat beslutsutrymme.

– CitizAir är ett verktyg som visualiserar konsekvenserna av beslutsfattandet. På alla nivåer. Från vilken väg du ska cykla hem idag till bestämmelser som reglerar dubbdäck och trängselskatter, säger Mario Romero.