Mängden kväve som flödar in i reningsverken har ökat markant. Men det är varken befolkningsökning eller industrier som orsakat uppgången. Istället tror man att det beror på vårt ökade köttätande.

– Kött innehåller mycket protein som i sin tur innehåller 16 procent kväve. Kvävet hamnar i urinen som sedan förs vidare till reningsverken, säger Susanne Tumlin, utvecklingsingenjör på Gryaab, som äger Ryaverket i Göteborg, till tidningen Ny teknik. Enligt Jordbruksverket åt svensken år 1980 i snitt 87 gram kött per dag, 2012 var den siffran uppe i 112 gram. – Siffrorna visar att den ökande kvävebelastningen går att koppla till den ökande konsumtionen av kött, säger hon. För att inte kvävet ska nå våra hav och öka övergödningen ska en ny kvävereningsanläggning utvecklas.

Läs mer här (www.nyteknik.se)