En studie där forskare tittat på 43 000 växtprover från hela världen har visat att växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare. Det kan påverka skogarnas förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären.

När världen värms upp tycks tillgången på kväve försämras.
– Även om vi lyckas stabilisera halten av koldioxid i atmosfären på en tillräckligt låg nivå för att undvika klimatförändringens allvarligaste konsekvenser, kommer många markekosystem att visa allt tydligare tecken på att det finns för lite kväve i marken, snarare än för mycket, säger Michael Gundale vid SLU, en av forskarna bakom studien. Forskarna analyserade en databas med kemiska undersökningar av blad från hundratals växtarter som hade samlats in från hela världen under åren 1980–2017. Studien bygger på kväveinnehållet i mer än 43 000 prover. Det de fann var en global trend mot minskad tillgång på kväve. Det här gör det än viktigare att vi lyckas minska våra utsläpp av koldioxid, skriver SLU i ett pressmeddelande. Bakom studien, som nyligen publicerades i Nature Ecology & Evolution, står 38 forskare i ett internationellt samarbete.