Beatrice Rindevall

Beatrice Rindevall brinner för hållbarhetsforskning och är, förutom skribent för Extrakt, redaktör för Supermiljöbloggen samt driver kommunikation- och hållbarhetsbyrån Tell us. Hon har tvärvetenskaplig utbildning i Globala studier med inriktning humanekologi från Göteborgs
universitet.

Lax

Vatten

Laxsjuka bekymrar forskare

De senaste åren har svampangripna laxar med sår och blödningar hittats i flera svenska vattendrag längs östkusten, och oron växer för att sjukdomen kan ha spridit sig. Forskare arbetar nu för att hitta orsaken till laxsjukan.

Kemikalier

Bekämpningsmedel får flyttfåglar att tappa vikt

Efter att ha ätit neonikotinbesprutade frön har vitkronade sparvar tappat fettlager som är nödvändiga för att klara längre färder. Forskarna till den nya studien tror att resultaten kan hjälpa till att förklara minskningen av småfåglar de senaste åren.

Klimat

”Allvarligt glapp” mellan politik och vetenskap

Biomassa räknas som nollutsläpp i ländernas utsläppsstatistik och får subventioner oavsett ursprung och användning. Nu varnar forskare att det kan leda till att Parismålet missas.

Skog

Ökade miljösatsningar i höstbudgeten

Regeringen annonserade idag en förstärkning av budgetposterna för skydd av skog, naturbevakning och för insatser mot övergödning. Budgetöverenskommelsen har gjorts tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet.

Industri & Energi

Stor potential för vindkraft i Europa

Europa skulle kunna producera 100 gånger mer el än idag, om all potential för landbaserad vindkraft utnyttjades. Det visar ny forskning från Storbritannien och Danmark.

Klimat

Utsläppsminskningen har stannat av

Utsläppen ökade med 0,2 procent under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Det visar ny preliminär statistik från Naturvårdsverket.

Hållbara städer

Snart byggs Sveriges första fossilfria förskola

Förskolan Hoppet på Hisingen i Göteborg ska sätta en ny standard för framtida byggprojekt. Enligt planen ska Sveriges första fossilfria förskola stå klar 2021.

Vatten

Ny forskning visar klimatets påverkan på haven

Under de senaste 30 åren har havets temperatur och försurning stigit till nivåer utöver vad som förväntas av en naturlig variation, konstaterar en ny studie ledd av Princeton-forskare.

Biologisk mångfald

Ingen budget för att bekämpa invasiva arter

Sedan i år har länsstyrelserna ansvaret för att bekämpa invasiva arter. Trots det nya uppdraget har inga extra resurser tillsatts i budgeten.

Social hållbarhet

Luftföroreningar lika skadliga som cigarettrök

Luftföroreningar påskyndar utvecklingen av lungemfysem, enligt en ny studie från Washington University.

Landsbygd

”Världen behöver mer skog och färre kor”

I en ny IPCC-rapport lyfts skogs- och jordbruket, och vi har enligt forskarna 12 år på oss att göra industrierna mer hållbara. Mer vegetarisk mat och mer tid för skog att växa innan den avverkas är två av lösningarna som lyfts.

Klimat

Rysslands skogsbränder en ”klimatkatastrof”

4,5 miljoner hektar ryska skogar har brunnit eller brinner, en yta stort som Estland. Bränderna sträcker sig över sex tidszoner, främst i Sibirien, där bränderna släppt ut mer än 166 miljoner ton koldioxid.

Biologisk mångfald

Frivilliga krafter inventerar Norrlands arter

I snart 30 år har Forskningsresan inventerat avverkningshotade naturskogar i Norrland. I år hittade de många sällsynta arter vid inventering i Härjedalen.

Klimat

Avslag i ”People’s Climate Case”

Tio familjer har stämt EU då de menar att 2030 års klimatmål inte skyddar medborgarnas mänskliga rättigheter tillräckligt. Stämningsansökan har nu avslagits i EU-domstolen.

Social hållbarhet

750 fler dödsfall under fjolårets värmebölja

Cirka 750 personer fler än normalt dog i Sverige under fjolårets värmebölja. Forskare har identifierat kunskapsluckor i anledningarna till de ökade dödsfallen.

Hållbara städer

Nio städer ges miljonstöd för klimatneutralt 2030

Nio städer får stöd på totalt 35 miljoner för att hjälpa dem att bli klimatneutrala till år 2030.

Vatten

Här hittar du Östersjöns liv

På hemsidan Livet i havet kan du hitta Östersjöns vanligaste växter och djur. Nytt för i år är att den även har utökats med arter från Västerhavet.

Transport

Projekt ska utreda bilarnas verkliga utsläpp

Ett nytt EU-projekt ska vidareutveckla tekniken som mäter vägtrafikens utsläpp. Projektet är enligt IVL Svenska Miljöinstitutet särskilt intressant i ljuset av dieselgateskandalen.

Biologisk mångfald

Forskare ber om fladdermusobservationer

Forskarna vill lära sig mer om hur klimatförändringar påverkar arterna.

uppsala domkyrka

Klimat

Uppsala bäst på klimatanpassning

Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. Därefter följer Sundsvall och Kristianstad på delad andraplats.

Vatten

Spionbilder från 70-talet visar Himalayas issmältning

Himalayas glaciärer smälter snabbt. Det visar bilder från spionsatelliter, tagna på 70-talet.

Vatten

Svensk politik ineffektiv för att rädda Östersjön

Forskare har undersökt hur effektiva Östersjöländernas miljöpolitik var mellan 1996 och 2010. Sveriges miljöpolitik utmärker sig för att inte minska utsläppen.

Klimat

”Det mest outforskade som finns på vår jord”

Satelliter har visat att isen vid Västantarktis under årtionden smält allt snabbare. För första gången undersöks nu vattnet under glaciären.

Biologisk mångfald

”Ta bort små kraftverk för fiskens skull”

Christer Nilsson, professor emeritus vid Umeå universitet, kritiserar små vattenkraftverk i Västerbotten för att skada fisk.

Foto: Mostphotos

Klimat

Alarmerande hälsoeffekter spås för Europa

Enligt en rapport från EASAC, vetenskapsakademiernas organ i Europa, riskerar klimatförändringarna få alarmerande hälsoeffekter för Europas befolkning.

EU-flagga

Klimat

”Klimatfrågan blev den stora vinnaren i EU-valet”

Inga partier blev tydliga vinnare i EU-parlamentsvalet. Vinnaren blev istället klimatfrågan, enligt nyhetssajten Politico.

Klimat

Flyg inte avgörande för forskares framgång

I en studie från University of British Columbia har 705 akademikers flygresor jämförts med det så kallade H-indexet, som beskriver en forskares produktivitet och räckvidd.

Livsstil & konsumtion

”Enklare än väntat att vara bilfri”

Tio familjer i Umeå har provat att leva utan bil under tre månader. Slutsatsen är att det är lättare att leva utan bil än man kan tro – och att tiden utan bil har förändrat familjernas syn på sig själva.

Social hållbarhet

Nu avgörs EU:s klimatambitioner

EU:s biståndsbudget är under förhandling, och utkomsten påverkar unionens ambition för klimatbiståndet.

Skog

”Skogen tror den ska dö”

Förra årets torka är anledningen till vårens alla frön och kottar.

Klimat

Så arbetar växter för att tackla uppvärmningen

Genom fotosyntesen absorberar växterna koldioxid ur atmosfären. Forskarna har nu undersökt hur mycket de absorberar för att bättre förstå naturens egen kolsänka.

Biologisk mångfald

Linköping inventerar gräsmattor

För att se vilka gräsmattor som kan förvandlas till ängar undviker kommunen att klippa majoriteten av gräsmattorna under maj och juni.

EU-flagga

Vatten

Hur stor del av EU-besluten baseras på vetenskap?

Till vilken grad baseras de politiska besluten på forskning? Extrakt har grävt i EU-politikens relation till vetenskapen, och hittat både framgångar och brister.

Vatten

”Östersjön mår sämre än någonsin”

Ett område runt Gotland på ungefär 60 000 kvadratkilometer uppges nu vara helt syrefritt, vilket innebär att varken fisk eller andra bottenlevande djur kan leva där.

Biologisk mångfald

”Den biologiska mångfalden är hårt trängd”

Endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av arterna mår bra. Det visar en rapport Naturvårdsverket gjort till EU.

Klimat

Tinande permafrost hotar 1,5-gradersmålet

Klimatpåverkan från tinande permafrost kan fördubblas när landskapet förändras. Effekterna kommer försvåra 1,5-gradersmålet ytterligare, visar ny forskning.

EU-flaggan

Klimat

EU-kandidaternas lösningar på klimatkrisen

I EU beslutas om många miljöfrågor. De kommande åren är viktiga för flera av dessa frågor, inte minst för klimatet.

Livsstil & konsumtion

”Fast fashion” skapar stort avtryck

Världens textil- och klädindustri ökar sitt miljö- och klimatavtryck. En bidragande orsak är trenden med fast fashion som kortar ner klädernas livslängd, enligt en ny rapport.

Kemikalier

Squishy-leksaker läcker irriterande ämnen

I ett test Kemikalieinspektionen gjort av 21 mjuka plastleksaker av typen squishies läckte samtliga ut kemiska ämnen som kan irritera ögon och luftvägar.

Klimat

Klimatdemonstrationer sprider sig i London

I förrgår ockuperade gruppen Extinction Rebellion delar av London. Idag nådde demonstrationen flygplatsen Heathrow.

Transport

Hälften biltvättar miljöskadligt

Sju av tio svenskar vet att det är miljöskadligt att tvätta bilen på gator, uppfarter eller gräsmattor. Trots det väljer hälften av bilägarna att göra det minst en gång per år, enligt en undersökning.

Biologisk mångfald

God genetisk blandning i björnstammen

Enligt en ny studie är den skandinaviska björnpopulationen relativt robust och har bra genetiskt utbyte med närliggande befolkningar.

Skog

45 000 i upprop för skogen

23 organisationer vill att regeringen ställer högre miljökrav på statliga Sveaskog. Idag lämnades ungefär 45 000 namnunderskrifter till Ibrahim Baylan.

Biologisk mångfald

Nedskärningar i miljövård

Arbetet med att förvalta den biologiska mångfalden skadas allvarligt när ArtDatabanken måste skära ned för att klara sin budget”, skriver SLU.

Vatten

Viktigt att skydda haven

I en ny studie har marinbiologer kartlagt hur en tredjedel av världens hav kan skyddas fram till 2030.

Klimat

EU-länder blockerar mål om klimatneutralitet

Länder som Tyskland, Polen och Ungern motsätter sig beslut om när unionen ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser.

Biologisk mångfald

Effekterna av Exxon Valdez fortfarande stora i samhället

"Gräv ett grunt hål i vissa av ständerna längs Prince William Sound i Alaska så hittar du fortfarande olja från Exxon Valdez-olyckan 1989", skriver journalisten och läraren Tim Lydon.

Klimat

”Det räcker inte på långa vägar”

Utsläppsminskningen har bromsat in. Ytterligare åtgärder krävs för att Sverige ska nå klimatmålen, skriver Klimatpolitiska rådet i en ny rapport.

Biologisk mångfald

Minimal tillväxt om miljö och hälsa räknats in

90 procent av den globala förlusten av biologisk mångfald utgörs av industrier som utvinner och bearbetar naturresurser. Dessutom släpper dessa industrier ut ungefär hälften av växthusgaserna, enligt ny rapport.

Kemikalier

PFAS kostar samhället miljardbelopp

I Europa orsakar användningen av högfluorerade ämnen mellan 52 och 84 miljarder euro i hälsoekonomiska kostnader årligen. Det visar en beräkning av Nordiska ministerrådet.

Klimat

Klimatdemonstrationer på över 2000 platser

Över 2000 event anordnades idag runt om i världen, inklusive i Antarktis. I Sverige har 270 klimatforskare slutit upp bakom rörelsens syfte.

Skog

Träd viktiga för många arter

Ek, gran och tall utgör hem åt 2900 arter, enligt en ny rapport från ArtDatabanken. Många arter kan slås ut om något av dessa träslag skulle försvinna.

Biologisk mångfald

Lyckosamt att återintroducera rovdjur

Att växtätare undviker platser där det finns rovdjur kan skapa fördelar för växtligheten där, men fördelarna försvinner om rovdjuren gör det. De positiva effekterna kan däremot komma tillbaka om rovdjur återintroduceras.

Biologisk mångfald

Sökaktivitet kan användas för artbevarande

Hur människor använder Wikipedia och internet är starkt kopplat till årstider och naturens säsongsbundna händelser, visar en ny studie.

Solros

Kemikalier

Solrosor ska rena förorenad jord

I ett växthus utanför Kalmar ska solrosor planteras för att rena 300 ton förorenad jord.

Karlshamn

Klimat

Många svenska värmerekord under februari

Utbredda värmerekord i februari, rapporterar SMHI.

jordbruksmark

Mat & jordbruk

Sverige fortsätter bebygga jordbruksmark

Jordbruksmarken i Sverige minskade med 1,5 procent mellan 2010 och 2015. Beräkningarna kommer från en ny SCB-rapport.

köpcentrum

Kemikalier

Förbjudna kemikalier i gratisartiklar

I en analys av gratis reklamartiklar från 47 företag hittade kemikalieinspektionen förbjudna kemikalier i nästan vart femte föremål.

Isabella Lövin

Klimat

”Vi ska inte lämna problemen till nästa generation”

Missade miljömål, andra partiers budget och en orolig omvärld. Sveriges nya klimat- och miljöminister lär inte sitta sysslolös. ”Det är ett stort arbete kvar”, säger hon i en intervju med Extrakt.

Noshörning

Biologisk mångfald

Tjuvskytte av noshörningar minskar

På fem år har tjuvjakten minskat med 36 procent, enligt Världsnaturfonden WWF.

Stockholm

Hållbara städer

Färre bilar krävs för att nå städernas miljömål

Miljömålet God bebyggd miljö är inte uppnått och kommer inte kunna nås till 2020. Det visar en rapport som Boverket har tagit fram.

Biologisk mångfald

Allvarligt läge för Skånes miljömål

Av Skånes 15 miljömål uppnås bara ett. Flera av målen visar dessutom en negativ utveckling.

Klimat

Issmältning kommer ”orsaka kaos” till 2100

Forskare varnar att dagens globala politik kommer att leda till ökad is-smältning, vilket kan försvaga strömmarna och skapa störningar i havsströmmarna.

Klimat

Ny rapport visar att miljölagar ofta är otillräckliga

Enligt en ny rapport lyckas inte den nuvarande implementeringen och upprätthållandet av miljölagar möta de utmaningar som finns.

Kemikalier

Kemikalier hittade i pesto

I ett test av Råd&Rön innehöll 14 av 15 pesto-sorter oönskade kemikalier.

Livsstil & konsumtion

Förbättrad statistik kring konsumtionens klimatpåverkan

Naturvårdsverket förbättrat uppföljningen med nya indikatorer för fem prioriterade områden.

Vatten

Scary seafood – Forskare utmanar matvanor

Det finns skäl att tänka nytt kring vad som faktiskt går att äta. Det menar Maritima klustret i Västsverige som idag presenterade rapporten Scary Seafood – den nya maten från havet.

Kemikalier

Nytt projekt ska minska mikroplaster i Östersjön

FanpLESStic är ett nytt projekt som ska öka kunskapen om hur mikroplast sprids, och var det kommer ifrån.

Mat & jordbruk

Komjölk klimatsämre än alternativen

Forskare har tittat på hur olika matvaror påverkar klimat, markanvändning och vattenförbrukning. I alla tre fallen var vegetabiliska mjölkalternativ bättre än animalisk mjölk.

Landsbygd

Övervakning av djursjukdomar återupptas

I det nya regleringsbrevet för 2019 försvann medel för viltverksamhet från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), men nu meddelar SVA att övervakningen kommer återupptas.

Hållbara städer

Nya energikrav på byggnader kritiseras

Boverket har förslagit en skärpning av byggreglernas energikrav. Kraven möter dock kritik för att vara otillräckliga från representanter från Swedisol, Världsnaturfonden WWF och 100 % Förnybart.

Mat & jordbruk

Matrester kan bli till hållbar plast

Uppskattningsvis slutar upp emot 40 procent av alla livsmedel som avfall, vilket slösar på såväl energi som naturliga resurser. Forskare vid högskolan i Borås har undersökt hur svampar kan göra matindustrin mer cirkulär.

Lasershow

Kemikalier

Lasershow istället för fyrverkerier

Nyårsafton närmar sig och många kommer fira in det nya året med traditionella fyrverkerier. Men smällarna och de vackra färgerna som fyller himlen kan påverka djurliv och miljön negativt. I år byter Söderhamns kommun därför ut nyårsfyrverkerierna mot en lasershow.

Livsstil & konsumtion

Svenskar ökar sin konsumtion – tvärtemot vad de tror

Svenska folket tror att de har minskat sin konsumtion under året, men sanningen är den motsatta. Det visar statistik ur Konsumtionsrapporten 2018.

Kemikalier

EU-förbud mot engångsplast snart klappat och klart

Snart kommer sugrör, bestick och tallrikar i plast att förbjudas inom EU.

Klimat

En hållbar jul med nya traditioner

Nu står julen för dörren, där konsumtion, resor och blivit alltmer centrala. Kan traditionerna överleva i ett samhälle som ska ställa om mot ökad hållbarhet, och hur gör vi förändringen? Kanske kan det vara lättare än vi tror.

Klimat

Psykologin bakom vår klimatpassivitet

Psykologiska barriärer och övertro på oss själva och teknik ligger bakom att vi inte alltid agerar, trots larmrapporterna om klimathotet.

Skog

Långsam utveckling mot jämställt skogsbruk

Utvecklingen mot jämställdhet i skogssektorn går sakta, och till och med bakåt inom några områden. Det visar en utvärdering som Skogsstyrelsen har gjort. Nu föreslår myndigheten 30 åtgärder för att skynda på arbetet.

Biologisk mångfald

Trots rödlistning: Två av tre fiskbutiker säljer ål till jul

Trots ålens akuta läge säljer två av tre fiskbutiker den hotade arten, enligt en ny undersökning från Världsnaturfonden WWF. 

Mat & jordbruk

Ny metod ska mäta landets matsvinn

Nu lanserar Livsmedelsverket en nationell metod för att mäta matsvinn i storkök.

Klimat

Trots risker: Börsbolag saknar strategi för klimatkonsekvenser

Trots nytt EU-direktiv är europeiska börsbolag dåliga på att redovisa hur klimatförändringen påverkar deras affärsmodeller. Det visar en europeisk studie som har analyserat ett urval av europeiska års- och hållbarhetsredovisningar.

Klimat

Forskare efterlyser ”drastisk storskalig insats”

En ny FN-rapport visar att gapet ökar mellan ländernas utsläpp och utsläppsminskningarna som krävs för att nå klimatmålen. Det innebär att risken för att världen blir tre grader varmare i slutet av detta århundrade ökar.

skolmatsal

Livsstil & konsumtion

Nya råd för en mer hållbar skolmat

”Mer grönt och mindre kött i skolrestaurangen.” Så lyder Livsmedelsverkets nya råd till skolorna. Förhoppningen är att de nya råden ska bidra till såväl bättre hälsa som miljö.

Klimat

Parisavtalets mål: Nu har tio svenska kommuner fått klimatbudgetar

Nu har tio av Sveriges kommuner fått sina första koldioxidbudgetar.

Klimat

Tvärvetenskaplig klimatforskare på väg till Uppsala

Klimatforskaren Keri Facer tar över stafettpinnen från Kevin Anderson och blir Uppsala universitetets nästa gästprofessor på Zennströms klimatprofessur. 

Klimat

Klimatforskare hyllar Greta Thunberg

"Vuxna säger till Greta att hon borde studera till klimatforskare istället för att strejka. Men på sistone har Greta gjort mer för att uppmärksamma det akuta läget för klimatet än någon av oss forskare." Det skriver ett antal klimatforskare som idag demonstrerar med Greta på Mynttorget i Stockholm.

Livsstil & konsumtion

Få upphandlare ställer krav på miljömärkning

Bara 34 procent av svenska upphandlare ställer krav på miljömärkningar och certifieringar i över hälften av upphandlingarna. Det visar en enkätundersökning samarbetsprojektet ModUpp2020 har gjort.

kor stål och transport

Klimat

Hållbarhetsforskarnas råd till nästa regering

De närmsta åren kommer avgöra om vi når Parisavtalets klimatmål eller inte, men vad borde nästa regering fokusera på? Medan vi väntar på en ny regering, här är forskarnas svar på de klimatpolitiska åtgärder som de anser är mest akuta.

Klimat

Finanssektorn avgörande för klimatet

Det globala klimatet påverkas av hur ett begränsat antal internationella investerare agerar. Det visar en ny studie av forskare från Stockholm Resilience Centre.

Kemikalier

Farliga ämnen i elva av femton testade golvmattor

Forskare har testat femton golvmattor som säljs inom EU. Elva av dem innehöll cancerogena och hormonstörande ämnen, som ftalater, PFA-ämnen och bisfenol A. 

Livsstil & konsumtion

”Det är otroligt viktigt att minska matsvinnet”

Hur minskar vi hushållens avfall? Det är en svår och viktig fråga, som kommunerna inom sammanslagningen familjen Helsingborg har kommit långt med. Där har avfallet minskat med 19 procent sedan 2010, samtidigt som utvecklingen i Sverige har gått åt andra hållet. Viktiga pusselbitar för framgången var mål, information och kommunikation.

Klimat

Så mycket utsläpp sker utanför Sveriges gräns

65 procent av alla klimatutsläpp kopplade till svensk konsumtion sker utanför våra gränser, visar helt nya beräkningar från forskningsprogrammet Prince.

Klimat

Tryck på universiteten att minska sina utsläpp

Studenter, lärare och forskare kräver en halvering av universitetens växthusgasutsläpp.

Kemikalier

Silver i träningskläder kan skapa miljöproblem

Silver kan användas som bakteriedödare i träningskläder, men läcker när plaggen tvättas. Giftet kan utgöra ett stort hot mot livet på sjö- och havsbotten.

Klimat

Kvävebrist i klimatförändringarnas spår

En studie där forskare tittat på 43 000 växtprover från hela världen har visat att växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare. Det kan påverka skogarnas förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären.

Klimat

Regioner och landsting har sparat 200 miljoner genom energieffektivisering

Sedan 2009 har flera framsteg gjorts i regioner och landsting inom bland annat energianvändning, antibiotika och förnybart. Det visar SKL:s senaste granskning.

Kemikalier

Ny finsk färdplan för plast

Som första land har Finland utarbetat en färdplan för en hållbar plastekonomi. Av mer än hundra olika förslag har finska regeringen valt ut åtgärder som ska bidra till förbättrad plasthantering.

Provtagning av permafrost

Klimat

Vill öka kunskapen om permafrostens betydelse

Forskaren Gustaf Hugelius har vigt sitt arbete åt att samla och sprida kunskap om de arktiska regionerna. Det hårda arbetet har gett effekt. Forskningen är ett viktigt underlag i nästa IPCC-rapport och när Nature nyligen listade elva framstående forskare var Gustaf Hugelius ett självklart namn på listan.

Klimat

IPCC-forskare sammanfattar rapport – i diktform

Andy Reisinger, en av forskarna i FN:s klimatpanel, har hittat ett nytt sätt att kommunicera klimatrapporter. På twitter sammanfattade han veckans IPCC-rapport i diktformen haiku.

Mat & jordbruk

Så mättar vi 10 miljarder människor år 2050

Mestadels växtbaserad kost, halvering av matsvinn och radikalt förbättrade jordbruksmetoder. Det är svaret på hur vi hållbart och hälsosamt kan föda 10 miljarder människor år 2050, enligt en ny studie från forskare vid bland annat Stockholm Resilience Centre.

Mat & jordbruk

Bekämpningsmedel kan sänka immunförsvaret hos bin

Ny forskning visar att ogräsmedlet glyfosat försämrar immunförsvaret hos bin.

Industri & Energi

Mark- och byggsektorn står för stor del av kommunernas utsläpp

En miljöspendanalys som Upphandlingsmyndigheten gjort visar hur kommunernas inköp påverkar miljö och klimat.

Klimat

Årets sommar 2-3 grader varmare än normalt

Det extrema kan bli normalt. Till sekelskiftet kan somrar som i år vara normala, enligt SMHI.

Livsstil & konsumtion

”Vi måste minska vårt avfall”

Trots att svenskarna är bland de bästa i Europa på att återvinna måste vi minska vårt avfall. För att lyckas behöver vi konsumera mindre och hitta bättre system för återvinning av material som exempelvis plast, det menar Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL.

Klimat

Alla större europeiska städer varmare

Alla större europeiska städer är varmare under 2000-talet än 1900-talet, visar en mätning av Journalistnätverket European Data Journalism Network.

Biologisk mångfald

”Det är en cocktail av läkemedel i våra vattendrag”

Läkemedel från avloppsvatten kan ändra fiskars beteende. Nu visar en ny avhandling från Umeå universitet att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester.

Löpande band

Livsstil & konsumtion

Svårt att beräkna konsumtionens miljöpåverkan

Nya siffror visar att utsläppen från svenskarnas konsumtion har minskat. Men det är ännu för tidigt att kalla det ett trendbrott, och siffrorna är osäkra. Oavsett är forskarna eniga, vi måste ändra våra konsumtionsvanor och de fossila utsläppen måste ner rejält.

Mat & jordbruk

Bevisat effektiva sätt att minska rovdjursangrepp

Forskare har undersökt vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska rovdjursangrepp på tamboskap.

Klimat

Torkans effekt på livsmedelssektorn ska utredas

Nu har Jordbruksverket fått i uppdrag att analysera sommarens torka. De ska också föreslå åtgärder som kan stärka livsmedelssektorns förmåga att hantera extremt väder i framtiden.

Dian Fossey

Social hållbarhet

Forskare som riskerat livet för vetenskapen

Forskning är viktigt. Det ökar vår kunskap och förståelse för det svåra och komplexa. Ibland kan det vara på liv och död, och genom historien har många riskerat livet för vetenskapen. Här listar Extrakt några av dem.

Biologisk mångfald

Ingen kalkbrytning i gotländska Bunge

Ojnareskogen skyddas från kalkbrytning. Det har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till i en ny dom.

Mat & jordbruk

Förpackningar en lösning för minskat matsvinn

1,3 miljarder ton livsmedel slängs globalt varje år, och bidrar till stora miljö- och klimatproblem. Nu har forskare tittat på hur framtidens förpackningar kan bidra till att minska svinnet.

Kemikalier

Ny gemensam standard mäter kostnaden för miljöförstöring

Sedan 90-talet har forskare letat sätt att mäta och värdera kostnader för miljöförstöring, men det har inte funnits någon gemensam standard för hur man ska räkna. Snart lanseras en ny ISO-standard – som skapats på svenskt initiativ.

Johan Rockström

Mat & jordbruk

”Om vi fixar maten så fixar vi också planeten”

"All den forskning som jag har lett vid Stockholm Resilience Centre visar att maten är den största enskilda orsaken till globala miljöproblem. Det innebär att om vi fixar maten så fixar vi också planeten", säger professor Johan Rockström. Han är nu aktuell med ny kokbok tillsammans med kocken Malin Landqvist och doktoranden Victoria Bignet.

Klimat

Sveriges utsläpp ökade första delen av 2018

Första kvartalet 2018 ökade Sveriges utsläpp med 3,4 procent jämfört med samma period 2017.

Klimat

Rekordmånga nya bilar i Europa

Aldrig tidigare har så många nya bilar registrerats i Europa.

Hållbara städer

Cyklister känner sig mindre ensamma

De som cyklar har bäst psykisk hälsa, större rörlighet, lägre stressnivåer och känner mindre ensamhet jämfört med andra trafikanter.

Klimat

Antalet parkeringsplatser kunde halveras

Ett forskningsprojekt i Lerum och Nödinge har studerat hur kommuner kan öka byggandet samtidigt som utsläpp från transporter minskar.

Klimat

Populärt att räkna ut sina utsläpp

Sedan lanseringen har närmre 230 000 svenskar använt klimatkalkylatorn som Stockholm Environment Institute (SEI) utvecklat i samarbete med WWF. 

Livsstil & konsumtion

Bättre förståelse för uppkomsten av antibiotikaresistens

I en ny artikel i Journal of Biological Chemistry visar forskare från Uppsala universitet hur bakterier kan slå ut vår antibiotika.

Vatten

Hundratals Östersjöarter i en app

Vill du veta vad för snäckor, växter och fiskar du hittar under sommaren? Svaren finns i den digitala fälthandboken "Livet i havet" som går att ladda ner gratis.

Klimat

Sverige tros idag ha fått en ny högsta bergstopp

Varje år mäter forskare Sveriges högsta berg, Kebnekaise. I år verkar vi få en ny högsta nivå då sydtoppen smälter snabbt av värmen.

Biologisk mångfald

Bara tolv procent kvar av världens största pingvinkoloni

Från en halv miljon par på 80-talet - till sextio tusen de senaste åren. Kungspingvinerna på Crozetöarna har minskat drastiskt.

Vatten

Havets vildmark försvinner snabbt

Enligt en Australiensk studie försvinner världens orörda marina områden snabbt. Nu kan bara 13 procent av havsområdena fortfarande betraktas som orörda.

Klimat

”Ja, värmeböljan hänger samman med klimatförändringar”

"Vi har dopat vädret med växthusgaser, detta är resultatet. Och det kommer mer." Det skriver meterologen och klimatexperten Martin Hedberg i ett inlägg.

Klimat

Hetare Spanien har inte gett fler värmerelaterade dödsfall

Antalet värmerelaterade dödsfall i Spanien har inte ökat, trots varmare somrar. Det visar en studie där forskare har analyserat data från 47 städer mellan 1980 och 2015.

Vatten

Stor algblomning vart tredje år

Satellitdata har visat att algblomningen är periodisk, med en stor blomning vart tredje år. Nu undersöker forskare varför.

Skog

Skogsbränderna större än branden i Västmanland 2014

Nu pågår stora bränder i Sverige, och det totala området som brinner är större än branden i Västmanland 2014. Det säger MSB till SVT. Då ansågs branden i Västmanland vara den värsta branden i Sverige sedan 50-talet.

Biologisk mångfald

Dålig sommar för fästingarna

Värmen och det torra vädret ger färre fästingar än vanligt, trots idealisk vinter.

Klimat

400 månader i rad med högre medeltemperaturer

April blev den 400:e månaden i rad med högre medeltemperaturer än under 1900-talet.

Klimat

Nya regler för svensk klimatanpassning

Nu inrättas ett expertråd vid SMHI som kontinuerligt ska utvärdera hur sårbart samhället är för klimatförändringarna. Det är en av tre nyheter som regeringen lanserade igår.

Klimat

Ny rapport: Gas ingen lösning för sjöfarten

Enligt en rapport gjord av University Maritime Advisory Services (UMAS) kan flytande naturgas som bränsle innebära ökade klimatutsläpp för fartygsflottan. 

Klimat

Världsledande batteriforskare får KTH:s stora pris

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet, leder Nordens största grupp inom batteriforskning. Nu har hon blivit tilldelad KTH:s stora pris, som i år uppgår till 1,2 miljoner kronor.

prästkragar

Klimat

Andra blommor i framtidens midsommarkrans

Nu står midsommar för dörren. Enligt traditionen ska du lägga sju blommor under huvudkudden för att få chansen att drömma om din kommande partner. Förändringar i flora och klimat kan dock påverka vilka blommor som hamnar under framtidens kuddar. Men även våra mattraditioner kan förändras.

Klimat

Lund inrättar lokalt klimatpolitiskt råd

Forskare från Lunds universitet och SLU föreslås granska kommunens lokala klimatarbete i ett lokalt klimatpolitiskt råd.

Transport

Klimatmål nedprioriteras i infrastrukturplanering

De nationella miljö- och klimatmålen för transporter kan tappa i betydelse när politiken genomförs i regioner och kommuner. Nu ska forskare studera hur målen bättre kan implementeras i de nationella, regionala och lokala besluten.

Klimat

”Det mest ambitiösa forsknings- och innovationsprogrammet någonsin”

EU-kommissionen föreslår att avsätta 100 miljarder euro till forskning och innovation för perioden 2021–2027.

strand

Kemikalier

Miljödag uppmanar till minskade plastföroreningar

Idag, tisdag, firas Världsmiljödagen, ett initiativ som en dag varje år uppmärksammar olika miljöproblem. Årets tema är plastföroreningar, ett allt större problem globalt.

Biologisk mångfald

Nytt larm om Östersjötorsken – ”minskat dramatiskt”

Fångsterna av torsk i Östersjön har inte varit så små på 50 år. Idag tar vi upp en tiondel av torsken jämfört med rekordåret 1984. 

Mat & jordbruk

Äta veganskt det ”enskilt största” du kan göra för miljön

Enligt en ny studie är att äta växtbaserad kost, att undvika kött och mejerier, det sannolikt "enskilt största" du kan göra för att minska din miljöpåverkan.

Klimat

Biljonsparande att klara 1,5-gradersmålet

En studie publicerad i tidskriften Nature visar att vi kan vinna upp till 20 biljoner dollar på att hålla den globala uppvärmningen nere till 1,5 grader vid slutet av århundradet, jämfört med 2 grader.

Mat & jordbruk

Ny vision om framtidens matproduktion

EASAC, de europeiska vetenskapsakademierna, har släppt en rapport om hur vi kan försörja världens ökande befolkning. Minskad köttkonsumtion, mer mat från havet och användning av genteknik är tre av lösningarna som lyfts.

Biologisk mångfald

Rutor vänder trenden för sånglärkan

Ett nytt projekt inom biologisk mångfald ökade förekomsten av den hotade sånglärkan med upp till 60 procent.

Kemikalier

Nytt bidrag för att minska spridning av läkemedelsrester

Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag för att minska mängden läkemedelsrester som hamnar i miljön.

Kemikalier

Mikroplaster sprids med vinden till Alperna

Till och med de mest avlägsna delarna av alperna är förorenade av mikroplaster. Det visar en ny stor studie från universitetet i Bern.

Transport

Danskt projekt fick bilister att börja cykla

I ett danskt projekt fick 1 700 bilpendlare låna en elcykel i tre månader mot löftet att cykla till jobbet minst två dagar i veckan. Nu har projektet utvärderats - med positiva resultat.

Sallat och örter

Mat & jordbruk

Odlingar med ambition om självförsörjning

30 ton grönsaker per år. Det ska Plantagon, Stockholms nya inomhusfarm, börja leverera till närliggande Ica Maxi från juni. Förhoppningen är att grannodlade grönsaker ska leta sig in på stockholmarnas tallrikar. Men stadsbruket som helhet är fortfarande i sin linda.

Biologisk mångfald

Främmande växter sprids via transporter

Transportinfrastrukturen är en av de viktigaste spridningsvägarna för invasiva växtarter. På uppdrag av Trafikverket har VTI gjort en kunskapssammanställning och rekommenderat strategier för framgångsrika motåtgärder.

Kemikalier

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor

EU:s medlemsländer har röstat igenom kommissionens förslag att förbjuda 33 farliga ämnen i skor och textiler som kan komma i kontakt med människors hud. Förbudet börjar gälla i slutet av 2020.

Kemikalier

Nyupptäckt enzym kan bryta ner plast

Brittiska forskare har oavsiktligen upptäckt ett enzym som kan bryta ner plast. Förhoppningen är nu att enzymet ska kunna bidra till att minska mängden plastskräp i världen.

Transport

Långsamt för den fossilfria fordonsflottan

Enligt uträkningar gjorda av 2030-sekretariatet går Sveriges arbete för en fossilfri fordonsflotta långsamt. Sedan förra året har utvecklingen inom flera områden stannat av eller gått åt fel håll.

Tåg alperna

Transport

Stanna på marken? Hit kan du ta dig med tåg!

Det pratas mycket om tåg, och nu börjar vi närma oss semestertider. Här listar Extrakt några förtrollande semestermål för tågresenärer.

Klimat

Sjöfartens miljöpåverkan utvärderas

Nu ska forskare från IVL och Chalmers värdera sjöfartens olika miljöbelastningar och se hur styrmedel kan utformas effektivt. 

Livsstil & konsumtion

Renare luft har ökat medellivslängden med ett år

Idag lever invånarna i Stockholm, Göteborg och Malmö ett år längre än för 25 år sedan. Det är tack vare mindre luftföroreningar från vägtrafiken.

Livsstil & konsumtion

Nytt bättre sätt att mäta luftpartiklar

Nu kan det bli enklare att mäta luftpartiklar som påverkar människors hälsa. I en ny avhandling har Miriam Shirdel visat att en nyutvecklad analysmodell kan underlätta mätning av damm i exempelvis arbetsmiljö.

Biologisk mångfald

Så får du bort oönskade arter från trädgården

Naturvårdsverket har tagit fram en informationsbroschyr med råd för att hindra spridning av invasiva och främmande arter i trädgården.

En person tar ett blodprov. blodprover har visat att man kan ha upp till 300 olika kemikalier. När de reagerar med varandra får man en så kallad cocktaileffekt.

Kemikalier

Regeringen ska utreda kemikaliers cocktaileffekt

Nu tillsätter regeringen en utredning som ska föreslå strategier för när kemikalier reagerar med varandra, kallat Cocktaileffekten.

Kemikalier

Större behov av förbud mot mikroplast

Den första juli träder ett svenskt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter i kraft. Nu varnar kemikalieinspektionen att förbudet behöver utökas.

Hållbara städer

Styrkor i de nordiska städerna

Vad utmärker de nordiska städernas hållbarhetsarbete? Det har Luciane Aguiar Borges, huvudförfattare till den nya rapporten White paper on Nordic sustainable cities, tittat på.

Hållbara städer

Så ska byggsektorn bli klimatneutral

Sverige har ett mål om klimatneutralitet till 2045. Nu har en av de svåraste sektorerna, bygg- och anläggningssektorn, tagit fram en färdplan för hur de ska lyckas med omställningen.

Klimat

Klimatskadlig verksamhet subventioneras med miljardbelopp

I en granskning har Naturskyddsföreningen kommit fram till att att en stor summa av våra skattepengar, hela tre gånger större än hela den samlade miljöbudgeten, varje år subventionerar klimatskadlig verksamhet.

Silke Langenheder

Vatten

Isen ligger två månader kortare

På 1940-talet började forskare studera förändringar i sjön Erken utanför Norrtälje. Sedan mätningarna började har trenden för hur lång tid som sjön är belagd med is minskat med nästan två månader. Anledningen är ett allt varmare klimat.

Kemikalier

Miljömärkningar går längre än lagstiftning

I en ny rapport från Kemikalieinspektionen dras slutsatsen att miljömärkningar går längre i att begränsa farliga kemikalier än den befintliga lagstiftningen.

Vatten

”Det går på tok för långsamt”

Om arbetet för att rädda Östersjön fortsätter i den här takten kommer inget av länderna klara målen till 2021. Det slår WWF fast i en ny rapport.

Klimat

Marken kan bli en ”kolbomb”

När klimatet blir varmare ökar risken att marken blir en ”kolbomb” som skyndar på klimatuppvärmningen ytterligare. Det visar forskare från bland annat Göteborgs universitet.

Mat & jordbruk

Trendbrott: Svensk köttkonsumtion minskar

2017 sjönk köttförbrukningen med 2,6 procent, vilket motsvarar 2,2 kilo per person. Det är den största minskningen sedan 1990.

Skog

Nu ska skogens klimateffekt utvärderas

Nu ger regeringen Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att se över hur mycket växthusgaser den svenska skogen tar upp respektive släpper ifrån sig. I uppdraget ska SLU ta fram prognoser och scenarier till grund för Sveriges klimatrapportering.

Kemikalier

Blodfetter kan påverka kroppens giftnivå

En ny studie visar att hemort, kön, vikt och blodfett påverkar hur mycket miljögifter du har i kroppen.

Livsstil & konsumtion

Hushållsprodukter en stor källa till luftföroreningar

Utsläpp från vanliga hushålls- och industriprodukter, som parfymer, bekämpningsmedel och färg, är en lika stor källa till luftföroreningar i Los Angeles som trafiken.

Kemikalier

Svensk industri läcker tonvis med plast till havet

"Framförallt undrar vi hur det är möjligt att det inte finns lagstiftning och tillsyn som förhindrar de här läckagen", säger Martin Hassellöv, professor vid institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Biologisk mångfald

Lyckat att kalka sjöar

De senaste fyrtio åren har fem miljoner ton kalk spridits i våra försurade sjöar och vattendrag. Kalkningen har enligt den första nationella utvärderingen varit lyckad och lett till betydligt fler arter.

Kemikalier

Mikroplast i smink förbjuds

För två år sedan uppmanade forskare att regeringen skulle förbjuda mikroplast i kosmetika. Från 1 juli blir förbudet verklighet.

Transport

Flyg och båt beräknas stå för 40 procent av utsläppen 2050

Om inga åtgärder vidtas beräknas den globala flygsektorn och sjöfarten stå för 40 procent av alla koldioxidutsläpp år 2050, enligt en rapport framtagen av Europeiska miljöbyrån.

Klimat

Klimatmodeller har övertro till tekniska lösningar

I dag presenterade forskare en rapport som slår fast att klimatmodellerna bygger på en övertro på tekniska lösningar. Enligt experterna kan ingen av de tekniker som diskuteras eller finns i dag motverka klimatpåverkan i omfattningen exempelvis IPCC:s modell räknar med.

Transport

Bilpooler ett svar för landsbygden

2016 fick VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i uppdrag av regeringen att utvärdera vad som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. En av lösningarna är en app som underlättar för delningsekonomi.

Livsstil & konsumtion

Miljardbelöning föreslås som incitament för nya antibiotika

Alltför få nya antibiotika utvecklas, men nu har ett konsortium sett över hur utvecklingen av nya antibiotika kan drivas på. Ett av förslagen är att inrätta en belöning på en miljard dollar för varje nytt antibiotika som introduceras på marknaden. 

Klimat

Miljardförluster i att inte ta hand om material

Mångmiljardbelopp går förlorade för att vi inte tar hand om våra utslitna material och produkter. Värdeförlusterna i Sverige för endast fem material uppgår till minst 42 miljarder kronor varje år.

capitolium washington dc

Klimat

”Myter har alltid använts inom politiken”

Myter, saker vi anser vara sanna men inte objektivt kan bevisa, har funnits länge. Vad händer när myter och ”alternativa fakta” får allt större inflytande över faktisk politik? Det ska nu myt-forskaren Maja Essebo undersöka. I fokus står den amerikanska miljöpolitiken.

Mat & jordbruk

Så minskar vi matsvinnet

Varje svensk slänger årligen 45 kilo fullt ätbar mat. Nu har KTH-forskare kommit fram till vad du kan göra för att minska matsvinnet. 

Transport

Tidsoptimism ett problem när tågens tidtabeller sätts

Ny forskning vid Lunds tekniska högskola drar slutsatsen att de som planerar tågens tidtabeller varken har mjukvaruverktyg, tid eller kunskap för att lägga pusslet på ett optimalt sätt.

Hållbara städer

Nu ska stadsdelar hållbarhetscertifieras

Nu presenteras den första certifieringen som utgår från svenska förhållanden och som dessutom ställer krav på social hållbarhet.

Vatten

Allt svårare för korallrev att återhämta sig

Rapporter om korallblekning har duggat tätt de senaste åren. Nu har ett forskarteam tittat på hundra rev runtom i världen och sett att korallerna får allt svårare att återhämta sig.

Klimat

Ny utredning ska kartlägga svenskars klimatutsläpp

Svenskars klimatavtryck har legat stilla de senaste tjugo åren, om flyg och konsumtion räknas in. Därför ska svenskars utsläpp orsakade av konsumtion utomlands, med fokus på livsmedel och flyg, nu utredas av Naturvårdsverket.

Mat & jordbruk

Markbruk har stor påverkan på klimatet

En ny studie visar att skogarnas förmåga att lagra koldioxid minskar när människor brukar dem eller låter djur beta i dem.

Mat & jordbruk

Sju värstingar står för halva matsvinnet i grönsaksdisken

Banan, äpple, tomat, sallad, paprika, päron och vindruvor står för nästan hälften av butikens svinn av frukt och grönt. Det visar en studie från Karlstads universitet.

Gruva

Landsbygd

Forskare letar lösningar på gruvkonflikter

I Sverige har vi en lång tradition av mineralbrytning, och en lika lång historia av konflikter kring gruvornas påverkan på ekonomi, miljö och människa. Vad spär på konflikterna, och vad kan minska dem? Det har forskare vid Umeå universitet tittat närmare på.

Kemikalier

Kemikaliesmarta åtgärder i förskolor lönar sig

En ny forskningsrapport visar att det lönar sig att arbeta kemikaliesmart och försöka begränsa antalet skadliga ämnen så långt det går.

Livsstil & konsumtion

Så ökas elevers förståelse för ekonomi och miljö

"Borde-frågan borde få högre status i ekonomiundervisningen", säger nydisputerade Caroline Ignell. Hon har kommit fram till att gymnasieelever som blir tillfrågade hur saker borde vara utvecklar en större förståelse för hur priset på varor och tjänster kan bidra till att påverka miljön.

Livsstil & konsumtion

Allt fler produkter informerar om miljöpåverkan

Det har varit en snabb uppgång av antalet registreringar i EPD*-systemet, ett internationellt informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Största ökningen står byggprodukter för.

Mat & jordbruk

Nanomaterial kan fungera som växtskyddsmedel

Vissa nanomaterial kan passa för växtskydd genom att förbättra biologisk bekämpning av svartfläcksjuka på raps och kål. Dessutom kan det öka växters stresstolerans vid torka, visar forskning från SLU.

Mat & jordbruk

EU:s jordbruksstöd slår fel

En rapport från Lunds universitet visar att EU:s direktstöd kan vara negativt för såväl konkurrenskraft som miljö.

Klimat

Sveriges utsläpp minskar – men inte tillräckligt snabbt

Naturvårdsverket har följt upp utvecklingen för Sveriges utsläppsminskningar fram till 2030. Uppföljningen visar att målen går att nå, men att det går för långsamt.

Vatten

Kvicksilver kan vara på väg bort från svenska insjöar

Kvicksilver hotar den globala folkhälsan. I mer än hälften av Sveriges insjöar och vattendrag innehåller fisken så mycket kvicksilver att den inte bör ätas, men ny forskning visar att situationen kan vara på väg att förbättras.

Biologisk mångfald

Så kan livet i staden spira igen

I takt med att städerna växer och förtätas minskar utrymmet för grönområden och biologisk mångfald, men det går att återskapa. Det visar det sjuåriga projektet BiodiverCity.

Vatten

Här är stränderna som håller på att försvinna

SGU har gjort en karta som visar hur Sveriges, Vänerns och Vätterns kuster eroderar. Sju procent av kusten beräknas vara påverkade av erosion, och Skåne är bland de mest utsatta områdena.

Klimat

Miljonsatsning för att minska sjöfartens miljöpåverkan

I ett nytt projekt har en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka åtgärder som mest kostnadseffektivt kan minska sjöfartens utsläpp.

Livsstil & konsumtion

Ett steg närmre framtidens textilåtervinning

För första gången finns nu en metod som lyckas återvinna textil från en blandning av bomull och polyester. Sex års forskning ligger bakom den nya tekniken som forskarna menar är avgörande för storskalig kommersialisering och framtida produktion av återvunnet tyg.

Hållbara städer

Här lyfts goda exempel på hållbar stadsutveckling

I en nyutkommen rapport presenteras innovationer i framkant för att lösa miljöproblem i städer.

renar

Biologisk mångfald

Sjukdomen kan slå hårt mot rennäringen

Flera fall av den dödliga sjukdomen CWD har upptäckts hos vildren och älg i Norge. Oron för att sjukdomen nu har spridits till Sverige växer. På längre sikt kan sjukdomen få stora konsekvenser för rennäringen och jakten.

Rödbetor

Livsstil & konsumtion

Forskning visar hälsofördelar med ekologisk mat

I en forskningssammanfattning har hälsofördelarna med ekologisk mat utretts. Bland annat lyfts att ekologisk mat innehåller mindre rester av bekämpningsmedel och att ekologisk djuruppfödning använder mindre antibiotika som positiva aspekter.

Kemikalier

Nu undersöks hur giftiga Mälarens bottnar är

Nu pågår en stor undersökning för att kartlägga hur giftiga Mälarens bottnar är. 42 platser från väst till öst i hela Mälaren ska testas.

Klimat

Han ska leda det nya klimatpolitiska rådet

Igår beslutade regeringen att utse Ola Alterå till kanslichef vid det klimatpolitiska rådet. Han har tidigare arbetat på Näringsdepartementet som statssekreterare och har nyligen varit utredare åt regeringen om cirkulär ekonomi.

Klimat

Ny metod gör etanolen mer hållbar

Högskolan i Borås har visat att det går att producera bioetanol av jordbruks- och industriavfall, och det i redan befintliga fabriker. 

Livsstil & konsumtion

Miljöföroreningar bakom mer än var sjätte dödsfall i världen

Under 2015 berodde mer än var sjätte dödsfall i världen på sjukdomar som uppstått av miljöföroreningar, enligt en ny rapport.

ullticka och granticka

Skog

Värdefull skogsmark skapar konflikt

Regeringen har avsatt pengar för att inventera nyckelbiotoper, områden med höga naturvärden, i hela landet. Beslutet lyfter en konflikt. När Skogsstyrelsen klassar ett område som nyckelbiotop kan skogsägarna inte längre sälja skogen från området.

Biologisk mångfald

Blåfenad tonfisk märks i Sverige

I veckan avslutades det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten. Totalt har 18 blåfenade tonfiskar märkts i Kattegatt och Skagerrak.

Mat & jordbruk

Framtidens traktorer självkörande och eldrivna

Forskningsinstitutet Rise har undersökt hur självkörande elmaskiner kan användas i jordbruket och kommit fram till att man kan spara in på både kostnader och klimatutsläpp.

Vatten

Gruvdrift till havs en fara för okänt djurliv

Människans jakt på metaller utgör en fara för havsdjupets djurliv, och den vanligaste arten kan försvinna helt från havsbottnar som exploateras. Nu kan ny forskning användas för att reglera gruvdriften och bättre förstå dess miljöpåverkan.

Biologisk mångfald

Avverkning godkänns trots hotad fågel

Skogsstyrelsen förbjöd fem skogsägare i Hälsingland att avverka skog där lavskrikan finns. Det var fel, enligt en dom från Mark och miljödomstolen i veckan.

Mat & jordbruk

Här är metoderna som ger störst skörd

Forskare från SLU har undersökt vilka metoder som ger störst skörd när man odlar korn - i verkligheten. De jämförde en mängd faktorer för att ringa in de odlingsåtgärder som haft störst betydelse för en större skörd.

Livsstil & konsumtion

Antibiotika som ges till djur väntas öka med 50 procent till 2030

Om inte nya policys implementeras väntas mängden antibiotika som ges till djur i livsmedelsproduktionen väntas öka med 52 procent till 2030. Det visar en studie av forskare vid ETH Zürich, Princeton och Cambridge.

Transport

Moderna dieselbilar släpper ut fem gånger över gränsen

Moderna dieselbilar överskrider utsläppsgränserna av kväveoxider fem gånger i verklig körning. Det visar preliminära resultat från en europeisk studie på över 700 000 fordon.

Biologisk mångfald

Fredade områden succé för hummern

På måndag startar årets hummersäsong. SLU Aqua har jämfört ett fredat område med områden där det bedrivs hummerfiske, och de preliminära resultaten visade att det finns avsevärt mer hummer i det fredade området.

Vatten

Miljardsatsning på miljö och klimat i regeringens budget

I budgeten för nästa år satsar regeringen 5 miljarder kronor på områden inom miljö och klimat.

Livsstil & konsumtion

Satellitdata ska hjälpa förhindra malaria

I sydamerikanska Peru har antalet malariafall ökat de senaste åren, och 2015 rapporterades 65.000 fall. Nu arbetar forskare tillsammans med den peruanska regeringen för att genom satellitdata bättre kunna se var utbrotten sker.

Hållbara städer

Nytt forskningsprogram ska ta tag i infrastrukturproblem

En förstudie av stiftelsen Mistra har visat att det saknas forskning inom underhåll av infrastruktur. Inom framförallt områdena väg, järnväg och VA-system är bristerna så stora att det skapar merkostnader för hela samhället. Nu satsar Mistra nästan 50 miljoner på ett nytt fyraårigt forskningsprogram som ska se hur bristerna ska hanteras.

Vatten

Regeringen satsar 600 miljoner för ett renare hav

I nästa års budget satsar regeringen ytterligare 600 miljoner kronor för ett renare hav. Pengarna ska gå till att sanera vrak, skydda marina områden, motverka övergödningen och minska spridningen av både miljögifter och plastpartiklar.

Klimat

Sannolikt att klimatförändringar förvärrat ovädret i Houston

"Det mänskliga bidraget kan vara upp till 30 procent eller så av den totala nederbörden som kommer ut ur stormen", menar klimatforskaren Kevin Trenberth.

Transport

Miljövänligare bildäck – genom maskrosor

Bildäck hamnade nyligen i fokus när de pekades ut som den största källan till utsläpp av mikroplast i haven. Men osäkerheten är förhållandevis stor och forskningen är fortfarande i sin linda. För att skapa lösningar diskuteras 3D-printning och nya material, som maskrosor och träspån.

Klimat

”Medan klockan tickar” – I huvudet på klimatforskare

Under The Stockholm Act möts forskare med näringsliv, konstnärer och politiker. Till veckan har Stockholm Environment Institute bidragit med en föreställning som bygger på personliga intervjuer med fyra klimatforskare.

Social hållbarhet

Samverkan – mer än ett modeord

Enligt en ny studie från Stockholm Resilience Centre är samhällets förmåga att lösa miljöproblem starkt kopplad till hur olika privata och offentliga aktörer samverkar och hur nätverken de skapar ser ut.

Biologisk mångfald

Bekämpningsmedel påverkar grodor på oväntat sätt

Grodor kan utveckla en ökad tolerans mot bekämpningsmedel som används i deras närhet. Det finns däremot en baksida - anpassningen kan göra dem mer mottagliga för angrepp från parasiter och virus.

Livsstil & konsumtion

Ny upptäckt kan bidra i kampen mot malaria

En forskargrupp har kartlagt hur insekter läser av temperatur och luftfuktighet för att överleva. Upptäckten kan bli grund för bättre bekämpning av sjukdomsspridande myggor.

Hållbara städer

Hustakens stora potential

Solceller, sociala ytor eller odlingar. Våra hustak kan vara mer än bara tak över våra huvuden - och potentialen är stor.

Klimat

Bara fem procents chans att nå Paris-målen

Enligt en studie från University of Washington är det bara 5 procents chans att den globala uppvärmningen håller sig under två grader. Istället är det 90 procents chans att uppvärmningen når mellan 2-4.9 grader till 2100.

Klimat

Brist på klimatforskare ett problem för Australien

Enligt en ny rapport av Australian Academy of Science saknar landet 77 heltidstjänster klimatforskare för att kunna leverera nödvändig klimat- och väderdata till lantbrukare, kustområden och internationella organisationer.

Vatten

Östersjö-torsken inte återhämtad

"Tyvärr ser det sämre ut än vad vi har trott", säger Conrad Stralka, verksamhetschef på Baltic Sea 2020.

Klimat

Trollsländor kan inspirera teknik till förarlösa bilar

Forskare från bland annat Lunds universitet har lyckats visa att trollsländor kan förutsäga vart bytesdjur som rör sig är på väg, något man tidigare trott att huvudsakligen däggdjur kan göra. Upptäckten kan komma att användas inom utvecklingen av artificiella styr- och synsystem. 

Livsstil & konsumtion

Sjukdomar i vägen för fattigdomsbekämpning

Enligt ny forskning är sjukdomar grund för fattigdomsfällan i världen. Sjukdomar som drabbar människor, djur eller skörd gör att många av de fattigaste får det omöjligt att ta sig ur fattigdomen - oavsett hur hårt de jobbar eller hur mycket ekonomiskt bistånd de får.

Landsbygd

Glesbygd föder innovation

Ny forskning utmanar idén att innovationer främst sker i storstäder.

Biologisk mångfald

Fler rovfiskar kan minska övergödningen

Stor rovfisk som gädda och abborre är viktig för ekosystemens funktion. Nu har forskare kommit fram till att man kan motverka övergödning genom att stärka bestånden av rovfisk.

Klimat

Framtidens plast kan göras av koldioxid

I det fyraåriga forskningsprogrammet STEPS samarbetar forskare, företag och industripartners för att påskynda samhällets väg till hållbar plast. I programmet handlar en del om hur koldioxid kan bli framtidens byggstenar i plasttillverkningen.

Biologisk mångfald

Fler fågelarter i stabilt klimat

Ny forskning visar att fler fågelarter har uppkommit eller överlevt i områden med stabilt klimat jämfört med områden där klimatet förändrats. 

Livsstil & konsumtion

Forskare: Vi borde lämna bilarna bakom oss

Nivåerna av luftföroreningar kan vara mycket högre inuti en bil än utanför, det menar den brittiske kemiprofessorn sir David King. Om samma resultat märks i Sverige finns det dock fler svar på.

Industri & Energi

Sol kan täcka 80 procent av hushållens uppvärmning

Enligt forskare vid finska Aalto-universitetet kan solen täcka över 80 procent av energin som krävs för att värma upp fiska hushåll. Liknande förhållanden gäller även för resten av Skandinavien.  

Vatten

Havshöjningen kan leda till två miljarder flyktingar 2100

Baserat på sammanställd forskning drar forskare slutsatsen att havshöjningen kan leda till två miljarder klimatflyktingar vid slutet av århundradet. Det är en femtedel av världens dåvarande befolkning.

Livsstil & konsumtion

Jordgubbar – hälsomirakel eller giftbomb?

Sommaren är här och vi är många som frossar i jordgubbar. Men de söta bären lyfts ena dagen som superfrukter och nästa som fulla av gifter. Vad stämmer egentligen?

Klimat

”Make our planet great again”

Snabbt efter valet gick Frankrikes nye president Emmanuel Macron till attack mot Donald Trumps hantering av klimatfrågan. Nu investerar landet 30 miljoner euro på ny klimatforskning. 

Transport

Så förändras framtiden av självkörande bilar

Självkörande bilar utvecklas i ett rasande tempo. Nu har forskare vid KTH och Integrated Transport Research Lab (ITRL) har tagit fram fyra potentiella framtidsscenarion för självkörande fordon.

Biologisk mångfald

Rödlistade arter utsatta för ohållbart fiske

Den ökande exploateringen av haven är tillsammans med klimatförändringar stora hot mot fiskebestånden. Enligt en ny studie är stora fiskarter längre än 1,5 meter mest utsatta.

Kemikalier

Hur mycket kemikalier tål världen?

"We need to talk about our chemical romance". Det skriver Stockholm Resilience Centre i en artikel där de lyfter dagens kemikalieanvändning som en enorm risk för hälsa och biodiversitet.

Livsstil & konsumtion

Forskare söker en marknad som tar samhällsansvar

En ny internationell forskargrupp ska utreda moraliska och politiska frågor kring det finansiella systemet. Enligt forskningsledaren Joakim Sandberg är bakgrunden senaste årens ekonomiska kriser och missnöje med hur finansmarknaden ser på sitt samhällsansvar.

Vatten

Ny svensk satsning ska bekämpa illegalt fiske

I samband med Havskonferensen i New York ökar Sverige insatserna för att bekämpa olagligt, oreglerat och orapporterat fiske. Regeringen lägger 50 miljoner kronor för att stötta fattiga länders arbete mot illegalt fiske.

Vatten

Kunskapsbrist gör det svårt att minska mikroplasterna

För att kunna minska spridningen av mikroplaster behövs mer forskning och kunskap. Det fastställs i en rapport som Naturvårdsverket lämnade till regeringen förra veckan. 

Hållbara städer

Sverige dåligt rustat för kriser

Varje år gör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en analys av den svenska krisberedskapen. I årets upplaga lyftes att Sverige är dåligt rustat för att hantera störningar i bland annat elförsörjning och dricksvattenförsörjning.

Biologisk mångfald

Klimatförändringar hotar svenska blåmusslor

Det varnas för allt färre blåmusslor i Norge, Danmark och längs den svenska västkusten. Nu menar forskare att varma vintrar ligger bakom minskningen.

Vatten

”Dagens vattenbrist är bara början”

"Vi behöver nu på allvar fundera över vilket samhälle vi ska bygga för att möta framtiden och vad vattnet ska räcka till under torra år". Det skriver Pär Holmgren, meterolog och naturskadespecialist, i Dagens Samhälle.

Klimat

Forskare: Halvera utsläppen var tionde år

I tidningen Science presenterar en internationell grupp forskare "Global Carbon Law" - vilket enligt huvudförfattaren Johan Rockström kan ge oss chans att nå Parisavtalet.

Klimat

Så går det för Sveriges hållbarhetsarbete

I en ny rapport analyserar SCBs statistiker hur Sverige uppfyller de 17 målen som ingår i Agenda 2030.

Mat & jordbruk

Svensk raps kan bli nytt köttsubstitut

Restprodukter från rapsoljetillverkning har visat sig innehålla essentiella aminosyror som vegetarianer har svårt att tillgodogöra sig. Nu arbetar forskare vid Lunds Universitet för att utveckla ett livsmedel som kan utmana quorn och soja, något som kan ha många fördelar. 

Vatten

”Jag kom på idén att låta havet rena sig självt”

För några år sedan spreds ett tal med Boyan Slat, nederländske tonåringen som ville rensa haven på all plast. Projektet som både är hyllat och utdömt av kritiker ska snart sjösättas utanför Kalifornien.

Klimat

Fossillobbyns inblandning i förhandlingar ifrågasätts

Efter förra årets COP-möte i Marrakesh har flera miljöorganisationer väckt frågor om fossilindustrins inblandning i klimatförhandlingar.

Biologisk mångfald

Var är alla insekter?

Vad hände med alla insekter som tidigare slog mot bilarnas vindrutor? Det har många funderat på, men svaret är svårt att få. Det finns ofta för lite data om de flesta arterna för att veta hur - och om - de har minskat.

Klimat

Årets vårtecken kartlagda

För hundra år sedan startade björkarnas lövsprickning strax efter valborg i sydligaste Sverige. I år har den redan kommit i gång på många platser i Götaland och Svealand. 

Klimat

Norden går samman i ny klimatdeklaration

Vid ett möte med Nordiska Ministerrådet i Oslo under tisdagen antog de nordiska länderna en ny gemensam klimatdeklaration. "Det nordiska ledarskapet kommer bli väldigt viktigt framöver", sa klimatminister Isabella Lövin till Ekot. 

Biologisk mångfald

Nu flyttar pingvinerna

Områden i Antarktis värms snabbare än någon annanstans på jorden. Adelie-pingvinerna flyttar nu söderut på Antarktiska halvön.

Mat & jordbruk

Kubas hållbara jordbruk – påtvingad omställning

Kuba är idag världsledande när det gäller ekologiskt jordbruk och stadsodling. Landet lyfts av FN-organet FAO som ett exempel på hur nationer kan ställa om till ett mer kemikalie- och fossilfritt jordbruk, men bakom omställningen ligger svåra ekonomiska utmaningar.

Livsstil & konsumtion

Sveriges nya mått på välstånd

I anslutning till vårbudgeten presenterade regeringen ett nytt verktyg för att följa landets välstånd och ekonomins hållbarhet. 

Klimat

Så klimatsmart är påskmaten

När påsken står inför dörren handlas det ägg som aldrig annars. Men vad har äggen och resten av påskmaten för klimatavtryck? Extrakt har tittat på Mat-klimat-listan från SLU.

Hållbara städer

Genomskinligt trä i sikte

Tio svenska forskare fått stora forskningsanslag från Europeiska forskningsrådet. En av dem är Lars Berglund, professor vid KTH och chef för Wallenberg Wood Science Center, som forskar på genomskinligt trä.

Klimat

Sverige bäst i klimatmätning

I en ny mätning är Sverige bäst i EU på att arbeta för Parisavtalets mål. "Det känns fantastiskt att vi får det här höga betyget", säger Isabella Lövin till TT.

Livsstil & konsumtion

Utredning: Så tar vi itu med slit-och-slängsamhället

Idag presenterades utredningen ”Cirkulär ekonomi”. Där föreslås bland annat ett "hyberavdrag", ett skatteavdrag för att reparera, hyra och sälja begagnat. Målet är att ge material och produkter en längre livslängd samtidigt som avfall och råvaruutvinning minskar.

Klimat

Regeringen går vidare med klimatskatt på flyg

I november presenterade en statlig utredning en flygskatt. Idag meddelade regeringen att de går vidare med förslaget.

Klimat

Miljardnedskärning hotar miljömyndigheter i USA

Vita huset har föreslagit att dra ner på anslagen till miljömyndigheten EPA och metrologiska myndigheten NOAA. Om budgetminskningen går igenom kan EPA förlora en femtedel av personalen under det första året, skriver Washington Post.

Klimat

Hotet mot USA:s klimatforskning

Bara minuter efter att Donald Trump svurits in raderades Vita husets fakta om klimat, något som över en månad senare ännu inte uppdaterats. Det är inte det enda som väckt oro för presidentens inställning till klimatfrågan – och vad som kan hända med den amerikanska klimatvetenskapen.

Livsstil & konsumtion

Forskare: Ekologisk produktion bättre för hälsan

Europeiska forskare har kommit fram till att ekologiska produktionsmetoder ger hälsofördelar. Experterna betonar att exponeringen av kemiska bekämpningsmedel är alltför omfattande och behöver kontrolleras bättre.

Klimat

Sverige tillhör ”värstingligan”

Idag lanseras WWF:s Living Planet Report som fastslår att vi är på väg mot det sjätte massdöendet. Fyra av planetens nio trösklar som upprätthåller liv på jorden har enligt Stockholm Resilience Centre redan överskridits. Men det går att vända trenden.

Hållbara städer

Ingen guldmedalj till miljöarbetet i Rio

Inför ansökningsprocessen om att få arrangera OS utlovade Rio en mängd miljöåtaganden som skulle genomföras om de olympiska spelen tillföll Brasilien, men utfallet av dessa löften är tyvärr inte mycket att hurra för.

Transport

Fossiloberoende bilar dröjer

Etanolbilar är på väg att försvinna och försäljningen av elbilar går ned. Målet om fossiloberoende fordon på våra vägar till år 2030 alltmer avlägset. Det uppger 2030-sekretariatet, som organiseras av tankesmedjan Fores, i en ny rapport.

Biologisk mångfald

Nytt forskningsfokus i kampen mot massutdöende

Vi kan vara på väg in i en ny period för massutdöende som denna gång - för första gången - orsakas av människans aktivitet. Forskningen bör agera genom att styra om från inventering av arter till fokus på hållbara ekosystem.

Klimat

Forskartätt bland Sveriges hållbarhetsmäktigaste

Igår lanserade tidningen Aktuell Hållbarhet en lista med de 101 hållbarhetsmäktigaste i Sverige. Kriteriet var "åstadkommen hållbarhetsnytta i relation till faktiskt inflytande och reell makt", och Johan Rockström hamnade högst bland forskarna på en tredje plats.

Mat & jordbruk

Växterna som renar giftig jord

Växter som humle, solrosor, svartsenap och gräslök kan rena förorenad mark från tungmetaller som bly, kadmium och arsenik. Nu vill forskare vid Linnéuniversitetet i Kalmar använda växterna för att rena mark vid gamla glasbruk.

Mat & jordbruk

57 olika bekämpningsmedel hittade i honungsbin

I en ny studie hittades 57 olika bekämpningsmedel i Europeiska honungsbin. Genom en ny metod för att upptäcka gifter i bin hoppas forskarna kunna förstå bidöden - och hitta strategier för att rädda dem.

Klimat

Framtidens elväg byggs i Sverige

Mellan Sandviken och Kungsgården/Storvik utanför Gävle kommer världens första elväg i sitt slag stå klar, men till en början blir det en kort demonstrationssträcka på två kilometer. I framtiden ska elvägen sträcka sig tio mil, mellan Gävle och Borlänge.

Klimat

Det driver företagens miljöinnovationer

Ny teknik framställs ofta som lösningen på flera miljöproblem. Men företagens drivkraft för att ta fram ny miljöteknik handlar oftast inte om att rädda miljön eller ens att öka omsättningen, utan om att förbättra sitt rykte.

Mat & jordbruk

Är framtidens mat 3D-printad?

Består framtidens tallrikar av 3D-printade insekter? Det ska Örebro universitet undersöka.

Vatten

När sötvattnet försvinner

Människan bidrar till att vatten som motsvarar två tredjedelar av Amazonasflodens flöde försvinner upp i atmosfären varje år. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.

Mat & jordbruk

Svensk sojaodling på framväxt

Nu satsar JTI och SLU på att ta fram sorter av edamame-bönor som passar svenskt klimat.

Kemikalier

Nya kemikalier på EUs värstinglista

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har en lista över särskilt farliga ämnen som kallas för kandidatförteckningen. I december uppdaterades den med fem nya ämnen.

Hållbara städer

Så kan växtlighet hindra luftföroreningar

Växtlighet i städerna kan inverka både positivt och negativt på luftföroreningar. Därför är det viktigt att den placeras på rätt ställe.

Vatten

Havsbotten äntligen (nästan) kartlagd

Nästan 70 procent av världen är täckt av vatten, men vi har vetat ganska lite om hur det ser ut under ytan. Nu har NASA kartlagt stora delar havsbotten genom att mäta gravitationen.

Biologisk mångfald

Kaliforniens torka hotar Redwoodskogen

Kaliforninens ståtliga Redwood-träd hotas av torkan som pågått de senaste fyra åren. De är bara några av de nästan 60 miljoner hotade träden i den amerikanska staten, och några av världens äldsta träd finns representerade.

Industri & Energi

Tio miljöteknikprojekt som kan förbättra världen

Forskningsrådet Formas har nyligen gett ut en katalog som samlar 160 miljöteknikprojekt. Extrakt har valt ut tio som fångat vårt öga extra mycket.

Klimat

Hallå där, Nina Ekelund!

Företagen kommer få en stor roll i det kommande klimatarbetet och kan både vara med och hjälpa och stjälpa. Extrakt träffade Nina Ekelund, programdirektör för företagsnätverket Hagainitiativet, och frågade om företagens roll vid klimattoppmötet i Paris.

Klimat

Skandinavisk inlandsis bakom urgammal köldknäpp

Nu har klimatforskare löst den sista pusselbiten i ett mysterie från senaste istiden, vilket kan vara viktigt för framtida klimatmodeller.

Hållbara städer

Årets Framtidsbyggare utsedd

Tävlingen Årets Framtidsbyggare anordnas av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och Fastighetsvärlden.

Skog

Så sköts Sveriges skogar på ett hållbart sätt

Högst 100 miljoner skogskubikmeter per år kan avverkas mellan år 2020 och 2030 om skogsbruket ska vara på en hållbar nivå, enligt en konsekvensanalys från SLU och Skogsstyrelsen.

Hållbara städer

Så bygger vi städer som klarar värmeböljor

Vissa regioner kommer att bli allt mer svårbeboeliga när världen blir varmare. Exempelvis kommer Persiska gulfen enligt ny forskning vara obeboelig, men professor Adrian Pitts lyfter smarta lösningar som låter oss bo kvar även i världens varmaste regioner.

Biologisk mångfald

Att stoppa förlusten av biologisk mångfald är möjlig

FN:s nya hållbarhetsmål sätter ribban högt. Ett av målen säger att förlusten av biologisk mångfald ska stoppas till 2030 - men är det möjligt? Ja, menar forskaren Richard Pearson.

Livsstil & konsumtion

Cancerframkallande ämnen i kläder

Tusentals kemikalier hittades i de 60 plaggen från Svenska och internationella klädkedjor som forskarna från Stockholms Universitet undersökte.

Mat & jordbruk

Lovande utsikter för ett mer hållbart jordbruk

Mindre dieselutsläpp, större skördar, mindre bekämpningsmedel och mindre näringsläckage lovar den nya tekniken, enligt en undersökning av JTI.

Klimat

Molnig vår minskar Arktis is

En ny avhandling från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet visar att mycket moln under våren leder till minskning av Arktis is.

Klimat

Nytt material binder koldioxid från luften bättre än någonsin

Forskare har skapat kristaller som binder koldioxid från luft mycket mer effektivt än tidigare kända material.

Klimat

23 000 ton förbrukade batterier i svenska hem

Elektronik är den snabbast växande avfallssorten i världen och på bara ett år har batterierna och elprylarna i ökat med drygt 1 000 ton, visar en undersökning som Batteriåtervinningen har gjort.

Livsstil & konsumtion

Framtidens återvinning är roligare

Hur ser framtidens återvinningscentral ut? Glöm allt du sett hittills. Under fem dagar i oktober sätts en mobil mötesplats upp i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där du lämna in kläder och prylar, men du kan också bygga om dina möbler, ta en fika och prata med hållbarhetsexperter.

Vatten

”Vattenhöjningen oroar mig mest”

James Hansen är en av världens mest framstående klimatforskare, men har också blivit arresterad under två klimatmanifestationer de senaste åren. När Extrakt träffar honom på besök i Stockholm är han lugn. Aktivismen skiner bara igenom som en vag antydan av frustration.

Klimat

Elvägar – en del av framtiden?

VTI har tillsammans med Viktoria Swedish ICT och Trafikverket tagit fram en körsimulatormiljö för elvägar. Studien visade att energiförbrukningen minskar rejält och att förare inte upplevde några större skillnader i att köra på elväg jämfört med vanlig väg.

Mat & jordbruk

Labbkött – en väg mot en mer hållbar värld?

"Hej köttälskare, hej vegetarianer. Vi behöver prata om köttets framtid." Det säger forskaren Koert Van Mensvoort om sin nya kokbok "The In Vitro Meat Cookbook" som lyfter labbköttet som en väg mot en mer hållbar värld.

Klimat

Ett steg närmre billigare elbilar

För att kunna skala upp elbilanvändningen behöver dagens batterier ersättas med både säkrare och billigare batterier. Nu har Uppsalaforskare tagit fram ett material inom en klass av polymerer som inte provats tidigare.

Klimat

Extremväder fångat på bild

De 15 bilderna har tagits från vinnarnas galleri i en fototävling om extremväder.

Skog

Stora brister i företagens kontroller av skogsprodukter

Interpol uppskattar att upp till 30 procent av alla träprodukter i världen kommer från olagligt avverkat virke. För tropiskt virke uppskattas andelen vara så hög som 50-90 procent.

Klimat

Finalisterna i Årets hållbara projekt utsedda

Förra året vann Dr Maombi Project som tar fram it-stöd för sjukvård i Afrika. Nu är fem nya finalister utsedda i CIO Awards 2015.

Biologisk mångfald

Frisläppta orangutanger skapar ett nytt liv i frihet

Ett projekt på Borneo har visat att orangutanger i fångenskap kan återvända till det vilda med rätt träning.

Biologisk mångfald

”Multistress” för djuren i Arktis

Miljögifter, mindre föda och klimatförändringar tros ligga bakom minskningen av arktiska arter.

Klimat

Miljöinvesteringar viktigt för framtidens vattenförsörjning

En fjärdedel av världens storstäder har redan idag svårigheter att erbjuda sina invånare rent dricksvatten, och det kommer att bli värre i framtiden. Nu har en ny studie kommit fram till att bättre hantering av naturen har bäst potential att säkra vattentillgång för världens städer.

Biologisk mångfald

Ny guide värderar ekosystemtjänster

Naturvårdsverket har kommit ut med en praktiskt inriktad guide där du steg-för-steg ska kunna värdera ekosystemtjänster. Tanken är att offentlig och privat sektor, politiker, organisationer och individer ska kunna använda guiden för att fatta mer hållbara beslut.

Klimat

Vart tog den fossilfria fordonsflottan vägen?

Transportsektorn växer sig till ett allt större problem, både för klimatet och hälsan. Som ett svar på det har både den förra och den nuvarande regeringen haft en vision om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Med mindre än 15 år kvar, hur nära målet är vi?

Vatten

Unik havsexpedition hittar tusentals okända arter

I helgen la havsforskningsfartyget Tara till vid Kastellholmen i Stockholm. Hon hade kommit från en lång segling där forskarna ombord undersökt plankton, plast och hur klimatförändringarna påverkar haven.

Vatten

En tredjedel av fiskvägarna odugliga

Enligt en studie gjord av Havs- och Vattenmyndigheten fungerar bara två tredjedelar av de undersökta fiskvägarna i södra Sverige.

Klimat

Brandsäsonger blir allt längre

Brandsäsongerna blir allt längre, och kommer allt oftare. Det visar ny forskning som undersökt data från 35 år tillbaka i tiden.

Vatten

Bildäck är Norges största utsläppskälla till mikroplaster i haven

En norsk studie gjord av ett konsultföretaget Mepex har kommit fram till att bilar är den största källan till mikroplaster i haven. Bildäcken och vägmarkeringarna tros årligen bidra till utsläpp av 5000 ton mikroplaster, över hälften av primärutsläppen.

Industri & Energi

Teslas batterier snart i de första hemmen

Företaget Tesla skapade stora rubriker när de lanserade sitt hemma-batteri i mars i år. Två månader senare hade 38 000 personer lagt beställningar.

Transport

Genom att kopiera naturen skapar forskare miljövänligt bränsle

Genom bioetanol försöker forskare på Kungliga Tekniska Högskolan ta oss ett steg närmre en hållbarare bränsleproduktion.

Livsstil & konsumtion

Farliga kemikalier i våra kläder – ett giftigt problem

I textilindustrin används giftiga ämnen som kan påverka djur- och växtlivets DNA. Forskare har hittat ämnena i avloppsvatten, och menar nu att reningskraven bör skärpas.

Mat & jordbruk

Lättare traktorer kan minska utsläppen från jordbruket

Hälften av energin som används direkt i jordbruket går till drivmedel i traktorer och arbetsmaskiner. Genom ny teknik och lättare vagnar skulle det gå att spara minst 20 procent drivmedel, enligt ny forskning.

Biologisk mångfald

Banbrytande bi-vaccin på väg

Norska och finska forskare kan ha upptäckt grunden till världens första insektsvaccin. Genom ett särskilt nyckelprotein, vitellogenin, kan bidrottningen ge sin avkomma skydd mot sjukdomar.

Mat & jordbruk

Insekter – det nya köttet?

Insekter ses av många som ett bra substitut till mer miljöovänligt kött, då populationen i framtiden kommer att öka och vår miljöpåverkan måste minska. Insekterna är ofta nyttiga, miljömässigt hållbara och, enligt många - goda.

Vatten

Riktat fiske kan minska övergödningen

Problemet med övergödda sjöar i Sverige är stort, speciellt i söder. Övergödningen leder till syrebrist, dåligt siktdjup och algblomningar, men reduktionsfiske av mört och braxen är en lösning för övergödda sjöar, visar ny forskning från Mistra EviEm.

Industri & Energi

För första gången blir gamla batterier till nya

Energizer lanserar nu ett batteri som delvis innehåller material från återvunna batterier. Batteriet heter EcoAdvanced och är svanenmärkt. Det är inte bara miljövänligare, EcoAdvanced är samtidigt det bäst presterande alkaliska batteriet företaget har.

Vatten

Arbetet för Östersjön släpar efter

Trots att ambitionen varit att man ska tänka på hur de olika miljöproblemen påverkar varandra visar forskning att Östersjöns olika miljöproblem inte ses som en helhet, utan hanteras separat. Det finns några ljusglimtar, men det övergripande resultatet är att vi får ett allt sjukare hav.

Vatten

Tretton företag nyckelspelare i havens framtid

Hur några få företag agerar kommer styra hur framtidens marina ekosystem kommer må – men än så länge tar de inte ansvaret de borde ta. Det har forskare från bland annat Stockholm Resilience Centre kommit fram till.

Klimat

Arvet efter en av Sveriges största miljöhjältar

Idag skulle en av Sveriges mest framstående forskare ha fyllt 90 år. Bert Bolin är en man som för många flugit helt under radarn.

Livsstil & konsumtion

Tre svenska universitet rankas högt i miljövetenskap

QS, ett stort globalt karriär- och utbildningsnätverk, har listat de hundra bästa universiteten.

Livsstil & konsumtion

Gifter i mat kopplas till ändrad spermieproduktion – igen

En avhandling från Lunds universitet har visat att gifter i kosten kan påverka spermieproduktionen.

Livsstil & konsumtion

Här är de gröna styrmedlen som fungerar

Av 32 olika utvärderade styrmedel har trängelskatterna haft störst effekt, och en utredning från Göteborg visade att ingen annan enskild åtgärd ger samma effekt på trafikmängden som trängselskatter.

Kemikalier

Hormonstörare kostar EU över 180 miljarder varje år

Hormonstörande ämnen bidrar väsentligt till fetma och diabetes, och kostar de europeiska länderna minst 180 miljarder kronor varje år. Enligt forskarna bakom studien är siffran försiktigt tilltagen, och resultaten visar behovet av att kontrollera exponeringen för hormonstörande ämnen.

Livsstil & konsumtion

Bekämpningsmedel kan halvera produktionen av spermier

Är du man och äter frukt och grönsaker med höga halter av bekämpningsmedel kan din spermieproduktion påverkas, visar en ny amerikansk studie.

Mat & jordbruk

Bekämpningsmedlet som både dödar bin – och gör dem beroende

Två nya studier från Sverige och Storbritannien har båda undersökt hur vilda bin reagerar på bekämpningsmedelsgruppen neonikotinoider. 

Skog

Världens växtlighet ökar

Återplantering av i skog i Kina och grönare stäpper i Afrika och Australien gör skillnad. En ny forskningsstudie visar att växtligheten har ökat sedan 2003 – trots den intensiva avverkningen av tropisk regnskog.

Sveriges utsläpp ökar – i andra länder

I måndags släppte Naturvårdsverket en granskning av svenskars konsumtionsutsläpp. Medan utsläppen inom Sveriges gränser minskar ökar påverkan från de importerade varorna och resorna. Allt som allt har Svenskars utsläpp totalt ökat med 6 procent sedan 1993.

Livsstil & konsumtion

Din hårfärg kan innehålla förbjuda kemikalier

I en granskning på över 1300 produkter för hårfärg har Läkemedelsverket hittat fel på 39 procent av dem. Ofta stämde inte varningstexterna på produkterna, men i en del av produkterna hittades förbjudna kemikalier.