Enligt en ny studie är att äta växtbaserad kost, att undvika kött och mejerier, det sannolikt ”enskilt största” du kan göra för att minska din miljöpåverkan.

Att undvika kött och mejeriprodukter är det sannolikt bästa du kan göra för att minska din påverkan på planeten. Det säger forskare bakom en stor studie publicerad i tidskriften Science.

I studien analyserades data från 38 700 olika farmer i 119 länder, där resultaten visar att kött- och mejeriproduktionen upptar 83 procent av världens jordbruksmarker och står för 60 procent av jordbrukets växthusgasutsläpp. Samtidigt står den bara för 18 procent av kalorierna och 37 procent av proteinproduktionen.

Forskaren Joseph Poore menar att vegansk kost är mer effektivt för att minska sin klimatpåverkan än andra sätt, som att sluta flyga eller köpa elbil, då han menar att jordbruket också påverkar fler miljöaspekter än klimat.

- En vegansk kost är sannolikt det enskilt största du kan göra för att minska din påverkan på jorden, inte bara gällande växthusgaser utan också global försurning, övergödning, markanvändning och vattenanvändning, säger forskaren Joseph Poore vid University of Oxford i Storbritannien till The Guardian.

Läs rapporten här