Världens textil- och klädindustri ökar sitt miljö- och klimatavtryck. En bidragande orsak är trenden med fast fashion som kortar ner klädernas livslängd, enligt en ny rapport från FN:s handelsorgan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Enligt rapporten utvecklar modeföretagen snabbare och effektivare produktionscykler, vilket gör att priset för kläder sjunker. Som resultat har konsumenterna köpt mer kläder med låg kvalitet och hållbarhet.

Studier visar att det genomsnittliga plagget används tio gånger innan det slängs, vilket driver på efterfrågan på kläder och leder till en mängd negativa sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. FN vill nu hantera utvecklingen i en ny allians.