Ojnareskogen skyddas från kalkbrytning. Det har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till i en ny dom.

Bolagen Nordkalk och SMA Mineral fick tillstånd för kalkstensbrytning 2014, men året efter beslutade regeringen att ge området ett starkare skydd. Nu upphävs  tillstånden, och ansökningarna om fortsatt täktverksamhet avslås. Enligt Mark- och miljööverdomstolens dom kan brytning inte bedrivas utan att Natura 2000-området skadas. - Naturvårdsverket välkomnar Mark- och miljööverdomstolens dom. Vi har genom hela processen varit tydliga med att lokaliseringen för båda verksamheterna är olämplig på grund av de höga naturvärdena som finns på platsen. Det är positivt att domstolen nu delar Naturvårdsverkets bedömning om påverkan på området, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket. 2016 skrev nio forskare att ett Natura 2000-område på Gotland som sätter stopp för kalkbrytning kan öppna upp för en omställning av svensk basindustri. De menade att kalk är viktig för industrin, men att mineralerna inte nödvändigtvis behöver tas från jordskorpan. Läs artikeln här Nordkalk har meddelat att de ska överklaga beslutet.