En ny IPCC-rapport säger att vi har 12 år på oss att göra skogs- och jordbruken mer hållbara. Mer vegetarisk mat och mer tid för skogen att växa innan den avverkas är två av lösningarna som lyfts.

I en ny IPCC-rapport om markanvändning lyfts att en halv miljard människor idag bor i områden som är utsatta för ökenspridning och att ca 70 procent av färskvattnet används inom jordbruket.

Rapporten slår fast att skogsskövlingen måste upphöra, ökenspridningen minska och jordbruket behöver bli mer hållbart. Bland annat kan växthusgasutsläppen mildras genom mindre kött och mer växtbaserade dieter.

"Det är motiverat, sektorn svarar för nästan en fjärdedel av de globala CO2 -utsläppen. Det krävs mer skog, färre kor och nya produktionsmetoder", skriver SVT:s Erika Bjerström i en analys.

De senaste decenniernas markanvändning har lett till ökade växthusgasutsläpp samt förluster av ekosystem och biologisk mångfald. Enligt forskarna krävs däremot ingen extra mark eller stora förändringar för att ställa om till förbättrat jordbruk, hållbar skogsförvaltning och ökad kolinlagring.

"Världen behöver mer skog och färre kor. Det är inte bara kornas metangasutsläpp som är ett problem. Den dyrbara mark som tas i anspråk för att odla foder till nötboskap kan göra större klimatnytta om den används till att odla träd. Det är träden, inte korna, som är människans bästa vän i kampen mot klimatförändringarna", skriver Erika Bjerström.