Hur några få företag agerar kommer styra hur framtidens marina ekosystem kommer må – men än så länge tar de inte ansvaret de borde ta. Det har forskare från bland annat Stockholm Resilience Centre kommit fram till.

Nyckelarter i naturen har en stor effekt på ekosystemen, och påverkar utbredningen av andra arter. Om företagen jobbar aktivt med hållbarhetsarbete skulle det kunna påverka och förbättra hela marina ekosystem, menar studiens huvudförfattare Henrik Österblom. - Ökad efterfrågan på fisk och skaldjur har bidragit till en global fiskekris, med konsekvenser för marina ekosystemen över hela världen. Befintliga analyser av det globala fisket har däremot hittills fokuserat på ländernas roll snarare än företagens, säger Henrik Österblom. De studerade företagen dominerar all produktion av fiske och skaldjur, och har stor påverkan i beslutsfattandet kring de frågorna. Forskarna menar att det både är en utmaning och en möjlighet. Precis som nyckelarterna i ekosystemen spelar vissa företag en stor roll i det nuvarande, och framtidens, fiskebestånd. Idag är hundratals miljoner människor beroende av fisk och andra havsresurser för sitt livsuppehälle, och i och med den globala befolkningsökningen blir det blir av allt större vikt att försöka göra fisket hållbart. Enligt en studie från Sheffield University riskeras en fjärdedel av havens kända arter att utrotas.

Läs mer här (www.stockholmresilience.org)