Det har varit en snabb uppgång av antalet registreringar i EPD*-systemet, ett internationellt informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Största ökningen står byggprodukter för.

Verksamheten, som drivs av ett dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet, har i höst registrerat sin tusende miljövarudeklaration. – Det här är fortsättningen på en trend som vi sett i flera år nu. Det behövs information som på ett transparent sätt visar miljöpåverkan över hela livscykeln, säger Kristian Jelse, programansvarig för det internationella EPD-systemet i ett pressmeddelande. I EPD-systemet går det att göra miljövarudeklarationer på alla typer av produkter och tjänster, som transporter, byggvaror, möbler, textiler och livsmedel. Det senaste året har det även dykt upp nya produktkategorier, som flygplan, skor och hissar. Antalet registreringar har ökat stort de senaste åren. – Den produktkategori som ökar mest idag är byggprodukter. Det beror sannolikt på ett ökat fokus på ett hållbart byggande, ökad efterfrågan på information, samt att den europeiska byggbranschen har bestämt hur de frivilligt ska kommunicera miljöinformation, säger Kristian Jelse.
*Environmental Product Declaration

Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Sebastian skriver:

  Kan detta användas på något sätt för en konsument?

  En sak är ju att presentera att det går åt 10MJ och 23l vatten för en produkt, men när man sedan jämför det med en annan produkt som använder 12MJ och 21l vatten så behövs mer kunskap för att finna den bästa. Hur är energi- och vatten-tillgångarna vid produktionsplatserna? Än värre med mer hårt ändliga resurser. Några kommer peaka inom nu levande personers livstid, andra kanske aldrig. Vi ligger olika långt fram vad gäller möjligheten att återvinna olika ämnen. Det är orimligt för köpare skall ha koll på allt det.

  Finns något arbete som pågår för att göra EPDer mer jämförbara, för att rangordna produkter så det kan användas som krav vid upphandling osv?

  • Beatrice Rindevall skriver:

   Hej igen Sebastian!

   Kristian från IVL svarar såhär:
   ”Ja, det pågår mycket arbete inom dessa områden. Det viktigaste verktygen för att göra EPD:er jämförbara är standardiseringen inom ISO och CEN samt utvecklingen av gemensamma beräkningsregler för en produktkategori (Product Category Rules, PCR).

   EPD är ett informationsverktyg med flera olika tillämpningar. En möjlig sådan tillämpning är för en trovärdig part att göra en bedömning av miljöprestanda i form av en ranking eller märkning. Som ett exempel på vad som händer just nu så pågår ett forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten som undersöker möjligheterna att ta fram benchmark baserat på tillgängliga LCA-data, inklusive EPD:er: http://environdec.com/en/News-archive/Research-project-investigates-possibilities-for-market-based-benchmarks-based-on-EPDs-/

   Vänliga hälsningar,

   Kristian Jelse”

  • Beatrice Rindevall skriver:

   Hej Sebastian!

   Jag har skickat vidare din fråga till IVL och inväntar svar.