Över 2000 event anordnades på fredagen runt om i världen, inklusive i Antarktis. I Sverige har 270 klimatforskare slutit upp bakom rörelsens syfte.

Vi har bara en femtedel kvar och det är bråttom att kraftigt reducera utsläppen. Det har Greta Thunberg och de strejkande ungdomarna förstått.

skriver 270 klimatforskare på DN debatt.

Under fredagen överlämnade även Naturvårdsverket ett underlag till Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan till regeringen, som lyfter att Sverige behöver fler skarpa åtgärder om vi ska ha en chans att nå klimatmålet. Målet är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045.

Naturvårdsverket skriver att transportsystemet behöver ställas om till förnybara drivmedel, att industriutsläppen måste minska och att förutsättningarna för att avskilja, samla och lagra koldioxid måste tas fram.

– Det viktigaste nu är att vi får bukt med utsläppen från basproduktion och transporter, säger Stefan Nyström, chef för klimatavdelningen på Naturvårdsverket till DN.