En fjärdedel av världens storstäder har redan idag svårigheter att erbjuda sina invånare rent dricksvatten, och det kommer att bli värre i framtiden. Nu har en ny studie kommit fram till att bättre hantering av naturen har bäst potential att säkra vattentillgång för världens städer.

Mer än 90 procent av dagens vattenförbrukning går till jordbruket, men den största anledningen till det ökande problemet med vattenförsörjningen är de växande städerna. Nu har The Nature Conservancy (TNC) kommit med ny forskning som visat att satsningar på "naturlig infrastruktur" kan vara en viktig och kostnadseffektiv del av vattenreningen. Det vanliga svaret på vattenproblematiken från politiskt håll är att investera i vattenreservoarer, reningsverk och distributionssystem, något som kommer att fortsätta vara avgörande. Städer som har råd investerar ofta i ny infrastruktur för att kunna hämta större mängder vatten från allt längre avstånd. Den nya studien visar däremot att naturlig infrastruktur, så som skogsskydd, återplantering, bättre jordbruk och strandrestaurering, kan spara kostnaderna för vattenförsörjningen med hundratals miljoner dollar per år - och att en av fyra städer skulle gå ekonomiskt vinnande ur investeringarna. Exempelvis skulle bättre hantering av jordbruket vid bara 0,2 procent av arealen där städer hämtar sitt vatten kunna minska vattenföroreningarna av sediment med 10 procent.

Läs mer här (water.nature.org)