Högskolan i Borås har visat att det går att producera bioetanol av jordbruks- och industriavfall, och det i redan befintliga fabriker. 

Etanol är ett biobränsle, vilket innebär att det inte bidrar till att öka mängden koldioxid i atmosfären. Det görs oftast av vete, sockerrör eller majs.
– Men det är ju grödor som används som människoföda, säger doktoranden Ramkumar Nair. Det är mer hållbart om vi kan använda avfall för att skapa bränslet och det är något som vi har hållit på mycket med i olika projekt här vid Högskolan i Borås. Nu har Högskolan i Borås visat att det går att producera bioetanol av jordbruks- och industriavfall, vilket kan göra etanolen mer hållbar.
– Tack vare den processen får industrin möjlighet att bli mer hållbar och kan använda jordbruks- eller industriavfall för framställning av bioetanol, säger Ramkumar Nair. Det betyder att jordbruksrester, som halm, kli och liknande kan användas för att göra etanol, utan att några större investeringar behöver göras i fabrikerna. Allt som behövs finns redan där – det går att använda fabrikernas befintliga reaktorer. Detta lyfter också bort bördan av att använda födoämnen för att tillverka fordonsbränsle. Nästa steg är att processen, förhoppningsvis, kommer utvecklas i industrin. – Nu finns en forskningsbaserad verifikation för processen, så att industrin kan gå vidare och utveckla den, säger Ramkumar Nair. Jag hoppas att inom några år få se en storskalig första generationens etanolfabrik som producerar bioetanol av jordbruksavfall med hjälp av integrationsmodellen. Forskningsprojektet har huvudsakligen finansierats av forskningsrådet Formas. Läs mer på Högskolan i Borås hemsida.