EASAC, de europeiska vetenskapsakademierna, har släppt en rapport om hur vi kan försörja världens ökande befolkning. Minskad köttkonsumtion, mer mat från havet och användning av genteknik är tre av lösningarna som lyfts.

När världens befolkning ökar kommer det framtida jordbruket behöva försörja ännu fler. Enligt EASAC:s nya rapport bör bland annat rika länders konsumtion av kött- och mejeriprodukter minska, och de lyfter labbodlat kött och insekter som alternativa proteinkällor.

Idag orsakar jordbruket ungefär en tredjedel av de mänskliga växthusgasutsläppen, och har en negativ påverkan på hälften av jordens landlevande djur. Dessutom beror ca 80 procent av världens avskogning på omvandling av land till jordbruksmark enligt EASAC.

Bland lösningarna finns också att vi kan äta mer havsbaserad kost utan att bidra till överfiske, då EASAC menar att dagens överfisket beror på att vi fiskar ett fåtal arter högt upp i näringskedjan. Hållbara havsodlingar och mer utspritt fiske på fler arter längre ner i näringskedjan kan öka uttaget.

Slutligen lyfts bioteknik som ett sätt att öka produktiviteten på den odlingsbara jordbruksmarken i Europa, effektivare jordbruk har i sin tur gjort det möjligt att spara land för bland annat naturområden.

Läs hela rapporten här.