Ett forskningsprojekt i Lerum och Nödinge har studerat hur kommuner kan öka byggandet samtidigt som utsläpp från transporter minskar.

IVL, Rise och Chalmers har undersökt hur mindre städer kan få en mer bilfri livsstil. – När byggandet ökar och fler flyttar in finns det en risk att utsläppen från personresor ökar. Därför är det viktigt att planera byggandet i kommunerna så att det inte sker, säger Åsa Hult, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande. Till studien tog IVL fram ett verktyg som beräknar hur många parkeringar som egentligen behövs i olika områden. Resultatet visade att antalet parkeringar i Nödinge kunde halveras för att istället lämna plats till annat. De utvecklade också ett verktyg som visar hur stora koldioxidutsläppen blir från resor beroende på var kommunen bestämmer sig för att bygga. Läs rapporten här

Stationssamhällena Lerum och Nödinge (i Ale kommun) strax utanför Göteborg har varit testarenor i projektet. 24 projektpartners från olika sektorer deltog.