Insekter ses av många som ett bra substitut till mer miljöovänligt kött, då populationen i framtiden kommer att öka och vår miljöpåverkan måste minska. Insekterna är ofta nyttiga, miljömässigt hållbara och, enligt många – goda.

Flera rynkade på näsan under insektsprovningen på Formas seminarium i Almedalen. Men de flesta provade - och ingen tyckte att det smakade illa. "Lite som salta pinnar", var det vanligaste svaret. Andra liknelser till de stekta mjölmaskarna som stod på bordet var att det smakade som solrosfrön, nötter och cornflakes.

Men varför bjöd forskningsrådet för hållbar utveckling på insekter? Jo, för att världen kommer att få allt större svårigheter att mätta den växande befolkningen i framtiden. Insekter har högt proteininnehåll, ibland upp till 60 procent, samtidigt som de inte kräver stora arealer odlingsmark för att födas upp. De innehåller mycket annat nyttigt, så som zink, järn och . Dessutom kan de leva på restprodukter på liten yta och kan med fördel också odlas i de växande städerna, i direkt anslutning till konsumenterna.

Under sommaren utställningen "Reprogramming the city" på Arkitektur- och designcentrum i Stockholm (se faktaruta). Där visar de en bit av insektsfarmen Buzzbuilding, och de har kommit fram till att man kan göra Stockholm självförsörjande på protein om stadens rondeller skulle omvandlas till insektsodlingar.

Insekter är miljömässigt positivt då det krävs väldigt lite utsläpp och vatten för att föda upp dem, och idag äter två miljarder av världens befolkning de små krypen. Men det ingår inte i västvärldens kost, och det verkar finnas ett inbyggt motstånd bland svenskarna för det hållbara proteinet, en "äckelfaktor" som kan vara svår att komma över.

Enligt Forskning och Framsteg går det åt ungefär tio kilo foder för att producera ett kilo biff, medan samma mängd föda istället ger nio kilo gräshoppor. Ett forskarteam på Wageningen university har konstaterat att insekter bara producerar en bråkdel av utsläppen som kor och grisar gör. Anledningen är att insekterna är kallblodiga och använder näringen till att växa, istället för att behöva slösa energi på att producera kroppsvärme.

Många  insektsförespråkare tror att insekterna alltmer kan ersätta det mer miljöpåverkande köttet. Nu vill två Uppsalaforskare att ett centrum för att bedriva forskning kring uppfödning av insekter för livsmedelskonsumtion ska öppnas vid SLU.

– I tidigare studier har det inte funnits en sammanhållande tanke med entomofagi (se faktaruta) innan. Vi vill få in hela produktionskedjan, både att det ska vara säkert och god mat för människor, men också bra resursmässigt och för samhället, säger Åsa Berggren till Upsala nya tidning.