Efter att ha ätit frön besprutade med bekämpningsmedel har sparvar tappat de fettlager som är nödvändiga för att klara längre färder. Forskarna till den nya kanadensiska studien tror att resultaten kan förklara minskningen av småfåglar de senaste åren.

Neonikotinoider är världens mest använda bekämpningsmedel, som har visats vara en bidragande orsak till bidöden.

Tidigare studier har visat att neonikotiner har gjort inburade fåglar sjuka och desorienterade, men det har funnits lite data om hur vilda fåglar påverkas.

I den nya studien har vitkronade sparvar fångats i Kanada under migration. Sparvarna hölls fångna med mat och vatten i sex timmar där en grupp fåglar fick låga doser mat besprutade med neonikotinoider, i ungefär samma mängd som de skulle fått om de ätit från ett nyligen besprutat fält.En annan grupp fick mat med en lägre dos, och en tredje fick giftfri mat.

Efter några timmar visade det sig att fåglarna med den högsta dosen av bekämpningsmedel tappat 6 procent av kroppsvikten och 17 procent av fettlagret, vilket är nödvändigt för att orka långa flygvägar.

Det tog flera dagar för sparvarna att återhämta sig, vilket enligt forskarna kan vara avgörande för fåglarnas överlevnad och reproduktion.

>> Läs mer i Science Magazine