Bara 34 procent av svenska upphandlare ställer krav på miljömärkningar och certifieringar i över hälften av upphandlingarna. Det visar en enkätundersökning samarbetsprojektet ModUpp2020 har gjort.

Modupp2020 har undersökt den offentliga sektorns inställning till att ställa krav på miljömärkningar och certifieringar vid upphandlingar. Trots att nio av tio upphandlare ser stora fördelar att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar uppger endast 34 procent att de kräver miljömärkning eller certifiering i mer än hälften av upphandlingarna. 35 procent ställer hållbarhetskrav "ibland", medan 12 procent aldrig ställer sådana krav och 18 procent inte känner till om det görs överhuvudtaget. Resultaten har jämförts med en liknade studie i Danmark, där 44 procent att de ställer krav på märkningar i fler än hälften av upphandlingarna. – Det är synd att svenska upphandlare inte drar nytta av märkningar i lika hög grad som i Danmark. Genom att ställa krav på miljömärkningar och hållbarhetscertifieringar slipper man avsätta egna resurser för att ta fram aktuella hållbarhetskrav och verifiera att kraven uppfylls, säger Sören Enholm, vd, för TCO Development. Upphandlingsmyndigheten menar att upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. "Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen", står det på hemsidan. Idag missar sverige 14 av 16 miljömål. Bakom #ModUpp2020 står sju erkända tredjeparts märkningar och certifieringar: Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen), EU Ecolabel (Miljömärkning Sverige), Fairtrade Sverige, Krav, MSC (Marine Stewardship Council), Svanen (Miljömärkning Sverige) och TCO Certified (TCO Development).