Enligt en studie från University of Washington är det bara 5 procents chans att den globala uppvärmningen håller sig under två grader. Istället är det 90 procents chans att uppvärmningen når mellan 2-4.9 grader till 2100.

"Vi är närmre marginalen än vi tror", säger Adrian Raftery som ledde studien publicerad i Nature Climate Change. "Om vi vill undvika två grader har vi väldigt lite tid kvar. Allmänheten borde vara väldigt oroad." Slutsatserna har dragits efter att forskarna har tittat på globala trender i ekonomi, utsläpp och befolkningstillväxt. Den teknologiska utvecklingen väntas innebära att kolutsläppen per BNP kommer gå ner med 90 procent under århundradet, men det kommer fortfarande inte räcka för att undvika tvågradersgränsen. Författarna tillägger däremot att det är svårt att veta om morgondagens teknik kan komma att förändra prognoserna stort.