Igår lanserade tidningen Aktuell Hållbarhet en lista med de 101 hållbarhetsmäktigaste i Sverige. Kriteriet var ”åstadkommen hållbarhetsnytta i relation till faktiskt inflytande och reell makt”, och Johan Rockström hamnade högst bland forskarna på en tredje plats.

Tidigare år har både Johan Rockström och Johan Kuylenstierna knipit förstaplatsen och i år blev Mattias Goldmann, VD på tankesmedjan Fores, mäktigast. Ingrid Petersson, generaldirektör för forskningsrådet för hållbar utveckling (Formas), kammade hem nittondeplatsen och flera andra platser togs upp av (en i övrigt huvudsak manlig del av) forskarvärlden.

Mäktigast i forskarvärlden

3. Johan Rockström,  chef för Stockholm Resilience Centre

Motivering: Johan Rockström är en av Sveriges starkaste miljöprofiler. Sommaren 2015 nådde han ut till en bred allmänhet när han ägnade stora delar av sitt sommarprat åt miljöfrågan. Programmet fick sommarens högsta lyssnar­siffror. Han har också en viktig roll för hållbarhetspolitik, som expert i Miljömålsberedningen och medlem i regeringens Agenda 2030-delegation.

6. Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute

Motivering: Den självklara rösten i klimatdebatten har i år blivit en tung röst även när det gäller övriga hållbarhetsfrågor. Han har gång på gång lyft FN:s nya hållbarhetsmål och utmanat med uppfriskande förslag, som att koppla målen till statsbudgeten. Han rör sig naturligt mellan näringsliv, forskning och politik, mellan nationellt och internationellt – med en aldrig sinande optimism kombinerat med ett mod att utmana rådande normer.

9. Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögsakolan i Göteborg

Motivering: Professorns engagemang märks främst internationellt, bland annat som gästprofessor på College de France i Paris, som chefsekonom på Environmental Defense Fund i New York och när han leder forskningskommittén inom Environment for Development, som stödjer miljöekonomer i utvecklingsländer. Sterner var en av huvudförfattarna för kapitel 15 i IPCCs femte utvärdering om klimatförändringarna.

11. Lin Lerpold, föreståndare för Mistra Center for Sustainable Markets vid Handelshögskolan i Stockholm

Motivering: Handelsforskaren Lin Lerpold, som tidigare jobbat i tio år med företagsstrategi inom oljeindustrin, fyller med sin långa erfarenhet och bredd av perspektiv och infallsvinklar när det gäller sociala aspekter av hållbarhet en viktig roll i utvecklingen av hållbara marknader. Genom sin forskning kring samhällsansvar och hållbar utveckling är hon en av de centrala figurer som står för den omdanande kraften inom Handelshögskolan i Stockholm.

18. Mikael Karlsson, KTH-forskare och ordförande för European Environmental Bureau

Motivering: I sin nya roll som forskare på KTH fortsätter Mikael Karlsson att synliggöra system­brister i miljö- och klimatpolitiken och som ordförande i European Environmental Bureau på ett hårt och kunnigt sätt driva på den hållbara agendan i samhället.

19. Ingrid Petersson, generaldirektör för Formas

Motivering: Som generaldirektör för en myndighet som delar ut över en miljard i forskningsanslag till hållbar utveckling har Ingrid Petersson en mycket viktig position i Hållbarhetssverige. Hon är även med i regeringens nya delegation för att genomföra Agenda 2030 i Sverige. Att hitta hållbara lösningar på miljöproblemen är kritiskt och Formas bidrag till forskningen är oumbärligt.

22. Tomas Kåberger, professor på Chalmers

Motivering: Chalmersprofessorn har gjort sig känd vida för sin djupa kompetens inom energiområdet. Han leder också exempelvis Japans organisation för förnybar energi och sitter i Vattenfalls styrelse sedan ifjol. Vi följer utvecklingen med spänning.

43. Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys och vicerektor för hållbar utveckling på KTH

Motivering: KTH:s vicerektor för hållbar utveckling använder sin stora kunskap och sitt engagemang i ämnet in i debatter som speglar intressanta mål­konflikter i samhället. På senaste tiden har han debatterat om att Trafikverkets planer är på kollisionskurs med klimatmålen.

55. Thomas B Johansson, professor emeritus vid Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet

Motivering: Den tidigare utredaren för en fossiloberoende fordonsflotta anses vara en av landets främsta energiexperter och har även högt anseende internationellt. Han fastnar inte i energifrågan utan väver samman den med större perspektiv kring hållbar utveckling och tillväxt.

Läs mer här (www.aktuellhallbarhet.se)